Είστε εδώ

Αρχείο "Τώνη Σπητέρη"

Ο Τώνης Σπητέρης (1910-1986), διανοητής και ιστορικός της τέχνης, ήταν ίσως ο πιο σημαντικός τεχνοκριτικός στην Ελλάδα στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Συστηματικός, συγκέντρωσε πλούσιο υλικό για το σύνολο σχεδόν της παγκόσμιας τέχνης, το οποίο δώρισε στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. το 1984.

Το Αρχείο του Τώνη Σπητέρη περιλαμβάνει ένα πλουσιότατο υλικό από χειρόγραφα κείμενα, αλληλογραφία με όλες τις εξέχουσες φυσιογνωμίες των τεχνών και των επιστημών, φωτογραφίες έργων και προσωπικές φωτογραφίες του τεχνοκριτικού με πληθώρα πασίγνωστων καλλιτεχνικών ονομάτων. Επίσης περιέχει καταλόγους εκθέσεων και ένα εντυπωσιακά ενημερωμένο αρχείο του ελληνικού και του διεθνούς τύπου, που αφορά ένα ευρύτατο φάσμα καλλιτεχνικής δημιουργίας. Πρόκειται για έναν σπάνιο θησαυρό, καθώς αποτελεί ένα μοναδικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο αρχείο που τεκμηριώνει την παγκόσμια τέχνη. Περιλαμβάνει υλικό σε διάφορες γλώσσες που αφορά κυρίως τις μεταπολεμικές δεκαετίες μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, υλικό που συχνά δεν απαντάται ούτε στα πιο σημαντικά αρχεία του εξωτερικού.