3ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Είστε εδώ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, διοργανώνει το 3ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Μαΐου 2017 στο Τελλόγλειο Ίδρυμα, με θέμα: Μορφές εξαιρετικού δικαίου:κατάσταση ανάγκης, κατεπείγουσες περιστάσεις, αυτοδικία, ανωτέρα βία.

Επισυνάπτονται η αφίσα και το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου.