Φάκελοι

1Βιογραφικό, χειρόγραφο (2 σσ.).
2Βιογραφικό, χειρόγραφο (4 σσ.).
3Κατάλογος εκθέσεων, χειρόγραφος (πιθανώς μαζί με το α/α 2).
4Βιογραφικό, δακτυλόγραφο, στα αγγλκά (2 σσ.) (σ. 2: χειρόγραφη).
5Βιογραφικό, δακτυλόγραφο στα γαλλικά.
6Βιογραφικό, δακτυλόγραφο στα γαλλικά.
7Βιβλιογραφία, χειρόγραφη.
8Σημειώσεις, χειρόγραφες, για έργα του καλλιτέχνη.
9Επιστολή, ιδιόγραφη, του Σπητέρη προς τον καλλιτέχνη, Βενετία, 16/11/1960.
10Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 23/11/1960 (2 σσ.).
11Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, 28/11/1960.
12Επιστολή, ιδιόγραφη, του Σπητέρη προς τον καλλιτέχνη, Βενετία, 01/12/1960.
13Επιστολή, ιδιόγραφη, του Σπητέρη προς τον καλλιτέχνη, Βενετία, 25/01/1961.
14Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 31/01/1961 (2 σσ.).
15Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 02/02/1961.
16Επιστολή, δακτυλόγραφη, από Scuola Tipografica Emiliana Artigianelli προς τον Σπητέρη, Βενετία, 18/02/1961.
17Επιστολή, δακτυλόγραφη, του Σπητέρη προς τον καλλιτέχνη, Βενετία, 18/02/1961 (2 σσ.).
18Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 23/02/1961 (2 σσ.).
19Επιστολή, ιδιόγραφη, του Σπητέρη προς τον καλλιτέχνη, Βενετία, 01/03/1961.
20Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 04/03/1961.
21Επιστολή, δακτυλόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 13/03/1961.
22Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 20/03/1961.
23Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 27/03/1961.
24Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Αθήν, 20/05/1961 (2 σσ.).
25Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 24/05/1961.
26Επιστολή, ιδιόγραφη, του Σπητέρη προς τον καλλιτέχνη, Βενετία, 16/06/1961.
27Επιστολή, δακτυλόγραφη, από την Scuola Tipografica Emiliana Artigianelli προς τον καλλιτέχνη, Βενετία, 22/06/1961.
28Επιστολή, ιδιόγραφη, το Σπητέρη προς τον καλλιτέχνη, Βενετία, 27/06/1961.
29Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, 03/07/1961 (2 σσ.).
30Επιστολή, ιδιόγραφη, του Σπητέρη προς τον καλλιτέχνη, Βενετία, 06/07/1961.
31Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, 15/03/1967.
32Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, 16/03/1967.
33Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη.
34Ευχετήρια κάρτα, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη με αναπαραγωγή έργου του.
35Κείμενο, χειρόγραφο, του καλλιτέχνη (2 σσ.).
36-37Έντυπο ομαδικής έκθεσης, «Σ. Κυριακή-Ζησοπούλου, Αχιλλέας Απέργης. Έκθεσις Ζωγραφικής-Γλυπτικής», Αίθουσα Ιλισός, Αθήνα, 17/03-05/04/1955 (διπλό).
38Έντυπο ατομικής έκθεσης, Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 03-16/04/1963.
39Έντυπο έκθεσης, “Apergis, Constructions du desert”, XXXIV Esposizione Biennale di Venezia, Βενετία, 1968.
40Έντυπο ατομικής έκθεσης, «Απέργης», Γκαλερί Αργώ, Λευκωσία, 27/11-07/12/1971.
41-43Έντυπο ατομικής έκθεσης, «Αχιλλέα Απέργη, γλυπτική, σχέδια», Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, Αθήνα, 10/03/-03/04/1975 (τριπλό).
44Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, «Πέντε Δωμάτια», Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Αθήνα, 02-20/11/1976.
45Έντυπο ατομικής έκθεσης, δακτυλόγραφο, «Πέντε Δωμάτια», Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Αθήνα, 02-20/11/1976 (2 σσ.) (σ. 2: στα γαλλικά).
46Κείμενο, δακτυλόγραφο, του καλλιτέχνη στα γαλλικά για την έκθεση «Πέντε Δωμάτια», Espace Cardin, 02-20/11/1976 (2 σσ.) (η σ. 2: χειρόγραφη).
47Εισαγωγή, δακτυλόγραφη, του Α. Γ. Ξύδη, 30/10/1976, στην ατομική έκθεση «Πέντε Δωμάτια», Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Αθήνα, 02-20/11/1976 (3 σσ.).
48Τμήμα από έντυπο έκθεσης.
49Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, «Έξοδος Α», Αίθουσα Τέχνης Δεσμός, Αθήνα, 12/03-04/04/1981.
50Έντυπο ατομικής έκθεσης με κείμενο της Βεατρίκης Σπηλιάδη (2 σσ.), «Έξοδος Α», Αίθουσα Τέχνης Δεσμός, Αθήνα, 12/03-04/04/1981.
51Έντυπο έκθεσης με κείμενο του Pierre Restany, “L’etre, le neant, a quoi bon?”, Paris, 02/1981 (4 σσ.), «Έξοδος Α», Αίθουσα Τέχνης Δεσμός, Αθήνα, 12/03-04/04/1981.
52Φωτογραφία έργου, α/μ, αυτοπροσωπογραφία.
53Φωτογραφία του καλλιτέχνη, α/μ.
54Φωτογραφία έργου, α/μ, από έκθεση στη Γκαλερί Ιλισσός, 1955.
55Φωτογραφία έργου, α/μ, “Symphonie”.
56-57Φωτογραφία έργου, α/μ, “Le Penseur” (διπλή).
58Φωτογραφία έργου, α/μ, «Πετεινός».
59Φωτογραφία έργου, α/μ, «Κύκνος».
60Φωτογραφία έργου, α/μ, 1957.
61-62Φωτογραφίες έργου, α/μ, «Δον Κιχώτης», 1958 (2).
63-64Φωτογραφίες έργου, α/μ, «Σώμα», 1958 (2).
65-67Φωτογραφίες έργου, α/μ, “Triomph”, 1959 (3).
68-69Φωτογραφία έργου, α/μ, “Infatigable”, 1959 (διπλή).
70Φωτογραφία έργου, α/μ, “Dèfense”, 1959.
71-74Φωτογραφίες έργου, α/μ, “Oiseau”, 1959 (4).
75-77Φωτογραφίες έργου, α/μ, «Απογίωση», 1959 (3).
78-79Φωτογραφίες έργου, α/μ, “Affrontement”, 1959 (2).
80Φωτογραφία έργου, α/μ, “Pensée”.
81Φωτογραφία έργου, α/μ, «Τυφώνας», 1960.
82-83Φωτογραφίες έργου, α/μ, «Αντιθέσεις, 1960 (2).
84-86Φωτογραφίες έργου, α/μ, “Reves”, 1960 (3).
87-89Φωτογραφίες έργου, α/μ, «Εφιάλτης», 1960 (3).
90-91Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960 (διπλή) (στην πίσω όψη της α/α 91: ιδιόγραφο μήνυμα του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 01/12/1960).
92Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960.
93-94Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960 (διπλή).
95-96Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960 (διπλή).
97Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960.
98Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960.
99Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960.
100Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960.
101Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960.
102Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960.
103Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960.
104Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960.
105Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960.
106Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960.
107Φωτογραφία έργου, α/μ, 1961.
108Φωτογραφία έργου, α/μ, “Aurora”, 1961.
109Φωτογραφία έργου, α/μ, “Πουλιά”, 1961.
110Φωτογραφία έργου, α/μ, “Οράματα”, 1961.
111Φωτογραφία έργου, α/μ, «I Παραλλαγή Σύνθεσης Α», 1961.
112Φωτογραφία έργου, α/μ, «Σύνθεση», 1961.
113Φωτογραφία έργου, α/μ, «ΙΙ Παραλλαγή Σύνθεσης Α», 1961.
114Φωτογραφία έργου, α/μ, «Σύνθεση Β΄», 1961.
115Φωτογραφία έργου, α/μ, “Solitude A”, 1966.
116Φωτογραφία έργου α/μ, “Solitude”, 1966.
117Φωτοραφία έργου, α/μ, 1966.
118Φωτογραφία έργου, α/μ, 1966.
119Φωτογραφία έργου, α/μ, «Η Μεσόγειος», 1972.
120Φωτογραφία έργου, α/μ, «Το μεθυσμένο καράβι», 1975.
121Φωτογραφία έργου, α/μ, 1975.
122-125Φωτογραφίες έργου, α/μ, “Voix perdues” (4).
126-127Φωτογραφίες έργου, α/μ, «Πουλί» (2).
128Φωτογραφία έργου, α/μ, “La femme à travers la musique”.
129Φωτογραφία έργου, α/μ (στην πίσω όψη: ιδιόγραφες σημειώσεις του καλλιτέχνη).
130Φωτογραφία έργου, α/μ (στην πίσω όψη: ιδιόγραφες σημειώσεις του καλλιτέχνη).
131Φωτογραφία έργου, α/μ (στην πίσω όψη: ιδιόγραφες σημειώσεις του καλλιτέχνη).
132Φωτογραφία έργου, α/μ (στην πίσω όψη: ιδιόγραφες σημειώσεις του καλλιτέχνη).
133Φωτογραφία έργου, α/μ (στην πίσω όψη: ιδιόγραφες σημειώσεις του καλλιτέχνη).
134Φωτογραφία έργου, α/μ.
135Φωτογραφία έργου, α/μ, “Drift Form”.
136Διαφάνεια έργου, έγχρωμη, “Figure”, 1966.
137Διαφάνεια έργου, έγχρωμη, “Solitude A”, 1966.
138Αναπαραγωγή έργου, α/μ, σε εφημερίδα.
139Άγγελος Γ. Προκοπίου, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 23/03/1955 (2 τμ.).
140Δ. Καλλονάς, Η ΒΡΑΔΥΝΗ, 29/03/1955.
141ΕΘΝΟΣ, 30/03/1955.
142-143Τώνης Π. Σπητέρης, «Νεωτεριστικές τάσεις ζωγράφων και γλυπτών. Οι εκθέσεις Απέργη, Κυριακή Ζησοπούλου, Παπαδημητρίου», ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 01/04/1955 (διπλό).
144Ελένη Βακαλό, «Έκθεσις Απέργη-Κυριακή», ΤΑ ΝΕΑ, 05/04/1955.
145Raoul-Jean Moulin, LES LETTRES FRANÇAISES, 11-17/06/1958 (2 τμ.).
146«Ο Γλύπτης Απέργης», 1959.
147Eric Newton, “Welding metal rods to life”, THE GUARDIAN, 16/04/1960.
148Κείμενο, δακτυλόγραφο, για τον καλλιτέχνη, προσχέδιο της δημοσίευσης Tony P. Spitéris, “Mouvement et dynamisme latent dans la sculpture d’ Achille Aperghis”, REVUE D’ATHÈNES, τ. 38, 02/1961 (3 σσ.) (βλ. α/α 149).
149Tony P. Spitéris, “Mouvement et dynamisme latent dans la sculpture d’ Achille Aperghis”, REVUE D’ATHÈNES, τ. 38, 02/1961 (3 σσ.).
150Jacis Reinhardt, “James Boswell and Apergis at Drian Galleries”, APOLLO, 02/1962.
151Έφη Φερεντίνου, «Ο Γλύπτης Αχ. Απέργης», 1ο μέρος, ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΝΕΑ, 08/04/1963 (2 τμ.).
152Έφη Φερεντίνου, «Ο Γλύπτης Αχ. Απέργης», 2ο μέρος, ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΝΕΑ, 1963 (2 τμ.).
153Έφη Φερεντίνου, «Ο Γλύπτης Αχ. Απέργης», 3ο μέρος, ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΝΕΑ, 1963 (2 τμ.).
154Έφη Φερεντίνου, «Ο Γλύπτης Αχ. Απέργης», 4ο μέρος, ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΝΕΑ, 1963 (2 τμ.).
155Έφη Φερεντίνου, «Ο Γλύπτης Αχ. Απέργης», 6ο μέρος, ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΝΕΑ, 27/05/1963 (2 τμ.).
156Eric Newton, “Achille Apergis”, GUARDIAN, 06/1964.
157Π. Καραβίας, « Οι πλαστικές τέχνες. Εκθέσεις: γλυπτική του Αχ. Απέργη στο “Χίλτον”, ζωγραφική του Φασιανού στη “Μέρλιν” και της Ο. Κωνσταντίνου στις “Νέες Μορφές”», 13/11/1966.
158Απόκομμα εφημερίδας, Ν. Ζίας, «Α. Απέργης: Θέμα και παραλλαγές», 1966(;).
159Απόκομμα εφημερίδας, 05/1974.
160Γ. Κ. Π., «Αχιλλέας Απέργης», ΤΑ ΝΕΑ, 15/03/1975.
161Κώστας Πάρλας, «Η Ειλικρίνεια των συνθέσεων του Αχ. Απέργη», Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, τ. 1093, 20/03/1975.
162Έμυ Πανάγου, «Απέργης: Η ποίηση της Τέχνης», ΕΠΙΚΑΙΡΑ, τ. 346, 26/03/1975.
163Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ, «Espace Cardin. Μνήμη του Πολυτεχνείου στο Παρίσι», ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 22/02/1976.
164«Τα συμβολικά “δωμάτια” του Αχιλλέα Απέργη», ΓΥΝΑΙΚΑ, τ. 687, 12/05/1976.
165Βεατρίκη Σπηλιάδη, «Η έκθεση του Αχ. Απέργη στο Γαλλικό Ινστιτούτο», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 04/11/1976.
166«Ματιές στις εκθέσεις», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 07/11/1976.
167Γ. Κ. Πηλιχός, «Τι συμβαίνει με τους “ελληνικούς μήνες”; Απολυταρχικό πνεύμα και κουμπαριές. Σήμερα απαντούν: Αχ. Απέργης-Κ. Τσόκλης», ΤΑ ΝΕΑ, 12/09/1978.
168«Η Έκθεση του Αχ. Απέργη», ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΝΕΑ, τ. 1318, 20/11/1976.
169«Ερωτηματολόγιο τύπου “Προύστ” για τους Έλληνες καλλιτέχνες. Απαντά τρίτος ο Αχιλλέας Απέργης», Η ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ, 14/05/1980.
170«Έκθεση Αχιλ. Απέργη στο “Δεσμό”», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 09/03/1981.
171«Ο Απέργης μας προσφέρει τις σκάλες – Για να πάμε πού όμως;», ΤΟ ΒΗΜΑ, 15/03/1981.
172Ν. Πετσάλης-Διομήδης, «Η διανοητική γλυπτική του Αχ. Απέργη», Η ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ, 18/03/1981.
173Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 19/03/1981 (2 τμ.).
174Έφη Ανδρεάδη, «Η συνέχεια στο έργο του Απέργη», ΤΟ ΗΜΑ, 20/03/1981.
175Βεατρίκη Σπηλιάδη, «Ο χώρος των ανησυχιών βάση για την εξέλιξη», Η ΚΑΘΗΜΕΙΝΗ, 22-23/03/1981.
176Όλγα Ιωάννου, «Η “Έξοδος Α΄” του Αχιλλέα Απέργη, ΕΠΙΚΑΙΡΑ, 26/03/1981.
177«Ο Αχιλλέας Απέργης στο “Δεσμό”», ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, 29/03/1981.
178«Μια σκάλα ψηλότερα», H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 28-29/04/1985.
179«Με το καλέμι», ΕΙΚΟΝΕΣ, τ. 28, 15/05/1985.