Φάκελοι

1Βιογραφικό, χειρόγραφο (3 σσ.).
2Βιογραφικό, δακτυλόγραφο (2 σ.).
3Βιογραφικό δακτυλόγραφο στα γερμανικά.
4Βιογραφικό, τμήμα του βιβλίου του Σπητέρη «Τρεις αιώνες νεοελληνική τέχνη».
5Βιογραφικό, τμήμα εντύπου έκθεσης(;)
6Βιογραφικό, τμήμα εντύπου έκθεσης(;) (με χειρόγραφες σημειώσεις).
7Φωτογραφία έργου, έγχρωμη, “Peinture”, 1962-ευχετήρια κάρτα, χειρόγραφη, από το ζεύγος Σαχίνη προς το ζεύγος Σπητέρη, Θεσσαλονίκη, 03/12/1963.
8Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Θεσσαλονίκη, 10/03/1967.
9Επιστολή, δακυλόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, με ιδιόγραφη απάντηση της Ιωάννας Σπητέρη(;), Θεσσαλονίκη, 29/07/1971.
10Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Θεσσαλονίκη, 20/09/1980.
11Κείμενο, δακτυλόγραφο, για τον καλλιτέχνη, Μανόλης Ανδρόνικος, ομιλία-εισαγωγή στα εγκαίνια της ομάδας «Άργος», 03/1966, ΤΟ ΒΗΜΑ.
12Κείμενο, δακτυλόγραφο, του καλλιτέχνη για το έργο του, «Αντικείμενο και αντι-αντικείμενο», ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ, 06/1966 (6 σσ.).
13Κείμενο, δακτυλόγραφο.
14Τιμοκατάλογος έργων ομαδικής έκθεσης, «Γλυπτική Αλίκης Μ. Χατζή – Ζωγραφική Νίκου Σαχίνη», Παρνασσός, Θεσσαλονίκη, 1954 (Αλίκη Μ. Χατζή, Νίκος Σαχίνης).
15Έντυπο ατομικής έκθεσης, Ελληνο-Αμερικανική Ένωσις, Αθήνα, 01-31/12/1961.
16Έντυπο ατομικής έκθεσης, Gallery Hilton, Αθήνα, 30/05-21/06/1963.
17Έντυπο ατομικής έκθεσης, “Sachinis Peintures”, “Τέχνη” Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, 18/11-08/12/1964 (με χειρόγραφες ευχές του ζεύγους Σαχίνη προς το ζεύγος Σπητέρη).
18Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, «Ν. Σαχίνης Ζωγραφική», Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα, 08-22/1976.
19-20Έντυπο ατομικής έκθεσης, «Ν. Σαχίνης Ζωγραφική», Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα, 08-22/01/1976 (2).
21Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα, 07-22/10/1980 (στην πίσω όψη: χειρόγραφη σημείωση και σχέδιο).
22Έντυπο ατομικής έκθεσης, Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα, 10/1980.
23Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη, 13/03-11/04/1985.
24Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, Αίθουσα Τέχνης Είπεδα, Αθήνα, 23/02-20/03/1987.
25Έντυπο ατομικής έκθεσης, Αίθουσα Τέχνης Επίπεδα, Αθήνα, 23/02-20/03/1987.
26Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, Γκαλερί Ειρμός, Θεσσαλονίκη, 29/02-23/03/1988.
27Έντυπο ατομικής έκθεσης, «Νίκος Σαχίνης. 1924-1989», Δημοτική Πινακοθήκη, στο πλαίσιο των KE΄ Δημητρίων, Θεσσαλονίκη, 29/10-04/12/1990.
28Τμήμα εντύπου-αφίσας ομαδικής έκθεσης, Amsterdam.
29Φωτογραφία έργου, α/μ, “Nero e bianco”, 1960.
30Φωτογραφία έργου, α/μ, “L’oiseau”, 1960.
31Φωτογραφία έργου, α/μ, “Monte Athos-Les vents”, 1961.
32Φωτογραφία έργου, α/μ, 1961.
33Φωτογραφία έργου, α/μ, 1961.
34-35Φωτογραφίες έργου, α/μ, 1961 (2).
36Φωτογραφία έργου, έγχρωμη, “Figure”, 1961.
37Φωτογραφία έργου, έγχρωμη, “Peinture”, 1962.
38-39Φωτογραφίες έργου, α/μ, «Νature morte”, 1963 (2).
40Φωτογραφία έργου, α/μ, 1963.
41Φωτογραφία έργου, α/μ, 1964.
42Φωτογραφία έργου, α/μ, «Ιδιωτική περιοχή και περιβάλλον», 1965.
43Φωτογραφία έργου, α/μ, «Ιδιωτική περιοχή ή περιβάλλον», 1965.
44Φωτογραφία έργου, α/μ, «Θήκες Νο 7», 1965.
45Φωτογραφία έργου, α/μ, «Nεκρή Φύση», 1967.
46Φωτογραφία έργου, α/μ, «Τοπίο», 1967.
47Φωτογραφία έργου, α/μ, «Νεκρή Φύση», 1967.
48Φωτογραφία έργου, α/μ, «Αερόπλοια», 1968.
49Φωτογραφία έργου, α/μ, «Πολεμικό Επεισόδιο», 1969.
50Φωτογραφία έργου, α/μ, «Πολεμικό Επεισόδιο», 1969.
51Φωτογραφία έργου, α/μ, «Πολεμικό Επεισόδιο», 1969.
52Φωτογραφία έργου, α/μ, «Πολεμικό Επεισόδιο», 1969.
53Φωτογραφία έργου, α/μ, «Πολεμικό Επεισόδιο», 1970.
54Φωτογραφία έργου, α/μ, «Πολεμικό Επεισόδιο», 1970.
55Φωτογραφία έργου, α/μ, «Επεισόδια στο περιβάλλον», 1970.
56Φωτογραφία έργυ, α/μ, «Επεισόδια στο περιβάλλον», 1970.
57Φωτογραφία έργου, α/μ, «Επεισόδια στο περιβάλλον», 1970.
58Φωτογραφία έργου, α/μ, «Περιστατικό Α΄», 1971.
59Φωτογραφία έργου, α/μ, «Νεκρή φύση», 1972.
60Φωτογραφία έργου, α/μ, «Νεκρή φύση», 1975.
61Φωτογραφία έργου, α/μ, «Νεκρή φύση», 1977.
62Φωτογραφία έργου, α/μ, «Νεκρή φύση», 1977.
63Φωτογραφία έργου, α/μ, «Νεκρή φύση», 1977.
64Φωτογραφία έργου, α/μ, «Νεκρή φύση», 1977.
65Φωτογραφία έργου, α/μ, «Νεκρή φύση», 1977.
66Φωτογραφία έργου, α/μ, «Νεκρή φύση», 1977.
67Φωτογραφία έργου, α/μ, «Νεκρή φύση», 1977.
68Φωτογραφία έργου, α/μ, «Τοπίο», 1978.
69Φωτογραφία έργου, α/μ, «Πίστις, Ελπίς, Αγάπη», 1978.
70Φωτογραφία έργου, α/μ, «Προσωπογραφία», 1978.
71Φωτογραφία έργου, α/μ, «Μορφή και νεκρή φύση», 1978.
72Φωτογραφία έργου, α/μ, «Νεκρή φύση στην παραλία», 1978.
73Φωτογραφία έργου, α/μ, «Νεκρή φύση», 1978.
74Φωτογραφία έργου, α/μ, «Η λίμνη», 1979.
75Φωτογραφία έργου, α/μ, «Νεκρή φύση», 1979.
76Φωτογραφία έργου, α/μ, «Μορφή σε εσωτερικό χώρο», 1979.
77Φωτογραφία έργου, α/μ, «Νεκρή φύση», 1979.
78Φωτογραφία έργου, α/μ, «Η λίμνη Βόλβη», 1979.
79Φωτογραφία έργου, α/μ, «Ελεγεία», 1979.
80Φωτογραφία έργου, α/μ, «Ελεγεία», 1979.
81Φωτογραφία έργου, α/μ, «Η λίμνη», 1979.
82Φωτογραφία έργου, α/μ, «Η λίμνη», 1979.
83Φωτογραφία έργου, α/μ, «Νεκρή φύση», 1979.
84Φωτογραφία έργου, α/μ, «Νεκρή φύση», 1979.
85Φωτογραφία έργου, α/μ, «Νεκρή φύση», 1980.
86Φωτογραφία έργου, α/μ, «Ο άγγελος», 1980.
87Φωτογραφία έργου, α/μ, 1974.
88Κατάλογος με τα στοιχεία έργων του καλλιτέχνη σε διαφάνειες (1977-1980).
89Αναγνωστοπούλου Μ., «Ν. Σαχίνης», ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 22/06/1963.
90-91«Η ζωγραφική του Ν. Σαχίνη», ΕΠΙΚΑΙΡΑ, τ. 388, 08-14/01/1976 (διπλό).
92-93Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 20/10/1980 (διπλό).
94Λυδάκης Στέλιος, «Ο Νίκος Σαχίνης στις “Νέες Μορφές”. Η τέλεια πνευματοποίηση της ζωγραφικής έκφρασης», ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 10/1986(;)
95Αποδελτιώσεις άρθρων, δακτυλόγραφες, από τον αγγλικό και ελληνικό τύπο, 1962-1966 (2 σσ.).
96Αποδελτιώσεις άρθρων, δακτυλόγραφες, από τον περιοδικό και ημερήσιο γαλλικό και αγγλικό τύο, 1964 (2 σσ.).