Φάκελοι

1Βιογραφικό, δακτυλόγραφο (5 σσ.).
2Βιογραφικό, δακτυλόγραφο στα αγγλικά (5 σσ.) (μετάφραση του α/α 1).
3Βιογραφικό, χειρόγραφο στα ελληνικά και στα γαλλικά (11 σσ.).
4Βιβλιογραφία, δακτυλόγραφη (9 σσ.).
5Επιστολή, χειρόγραφη, του καλλιτέχνη (και της συζύγου του) προς το ζεύγος Σπητέρη, Νέα Υόρκη, 26/05/1963 (3 σσ.).
6Κάρτα, ιδιόγραφη, της συζύγου του καλλιτέχνη προς το ζεύγος Σπητέρη, 1966, με αναπαραγωγή έργου του καλλιτέχνη, έγχρωμη, “Intention B”, 1966.
7Ευχετήρια κάρτα του καλλιτέχνη και της συζύγου του προς το ζεύγος Σπητέρη, 27/12/1966, με αναπαραγωγή έργου του καλλιτέχνη, έγχρωμη, “Orossimo B”, 1965.
8Επιστολή, ιδιόγραφη, της συζγου του καλλιτέχνη προς το ζεύγος Σπητέρη, πάνω σε πρόσκληση συνάντησης με τον καλλιτέχνη, Byron Gallery, New York, 08/04/1969 (2 όψεις).
9Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη και της συζύγου του προς το ζεύγος Σπητέρη, πάνω σε έντυπο του καλλιτέχνη, “Jannis Spyropoulos, recent paintings”, National Collection of Fine Arts, Smithsonian Institution, Washington D.C, 19/09-19/10/1969 και University of Nebraska, Sheldon Memorial Art Gallery, Lincoln, Nebraska, 11/11-07/12/1969.
10Επιστολή, χειρόγραφη, του καλλιτέχνη και της συζύγου του προς το ζεύγος Σπητέρη, πάνω σε κάρτα με αναπαραγωγή έργου του καλλιτέχνη, έγχρωμη, “Orossimo L”, 1965.
11Τμήμα ευχετήριας κάρτας του καλλιτέχνη και της συζύγου του προς το ζεύγος Σπητέρη, με αναπαραγωγή έργου του καλλιτέχνη, έγχρωμη, “The D Image”, 1972.
12Ευχετήρια κάρτα του καλλιτέχνη και της συζύγου του προς το ζεύγος Σπητέρη, με αναπαραγωγή έργου του καλλιτέχνη, έγχρωμη.
13Προσχέδιο κειμένου, ιδιόχειρου του Σπητέρη για τον καλλιτέχνη (5 σσ.).
14Κείμενο, δακτυλόγραφο, για τον καλλιτέχνη στα γαλλικά με χειρόγραφες διορθώσεις (6 σσ.).
15-16Κείμενο, δακτυλόγραφο στα ιταλικά, Umbro Apollonio, “Jannis Spiropoulos” (2 σσ.) (διπλό) (πιθανόν πρόλογος στα εγκαίνια ατομικής έκθεσης του καλλιτέχνη, Neue Galerie im Kunstlerhaus, Μόναχο, 1962).
17Κείμενο για τον καλλιτέχνη στα αγγλικά, Karl Katz (τμήμα εντύπου έκθεσης) (2 σσ.).
18Κείμενο για τον καλλιτέχνη στα αγγλικά, Charles S. Spencer, Αθήνα, 09/1964 (τμήμα εντύπου έκθεσης) (2 σσ.).
19-20Τιμοκατάλογος έργων ατομικής έκθεσης, «Έκθεσις ζωγραφικής Γιάννη Σπυρόπουλου», Αίθουσα Φιλολογικού Συλλόγου “Παρνασσός”, 01-30/12/1950 (διπλό).
21Δελτίο καταγραφής των έργων του καλλιτέχνη με τα οποία ο ίδιος συμμετείχε στην XXX Exposition Biennale Internationale d’Art, Βενετία, 06-10/1960.
22Έντυπο ατομικής έκθεσης, «Θέματα και Παραλλαγές», “Τέχνη”, Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία, 12-30/11/1960.
23Τμήμα καταλόγου ατομικής έκθεσης με κείμενο του Joseph Stuart, Roswell Museum and Art Center, Roswell-New Mexico, 1962.
24Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, “Olgemalde und Lithographien von Jannis Spyropoulos aus Athen”, Kunstgeschichtliches Institut der Johannes Gutenberg – Universitat, Mainz, 26/06-20/07/1962.
25-26Αποδελτίωση, δακτυλόγραφη, από κατάλογο ατομικής έκθεσης, «Ο κ. Allen Weller δια τον κ. Ιωά. Σπυρόπουλον», Νέα Υόρκη, 04/1963 (2 σσ.) (διπλό).
27Έντυπο ατομικής έκθεσης με κείμενο του Michel Ragon στα αγγλικά, Palais de Beaux Arts, Βρυξέλλες, 11/1964.
28Τμήμα εντύπου έκθεσης με το κείμενο του Michel Ragon (α/α 27) στα γαλλικά και αναπαραγωγές έργων του καλλιτέχνη, έγχρωμες.
29Έντυπο έκθεσης με κείμενο του Angelo Prokopiou για τον καλλιτέχνη, «Dokoumenta III», Kassel, 1964(;).
30Έντυπο ατομικής έκθεσης, με αφιέρωση του καλλιτέχνη πρς το ζεύγος Σπητέρη, Galerie Arnaud, Παρίσι, 11/1965.
31Τμήμα του εντύπου της έκθεσης α/α 30 με δακτυλόγραφες σημειώσεις.
32Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, The Israel Museum, Ιερουσαλήμ, 27/12/1966.
33Κείμενο, δακτυλόγραφο, του Κωνσταντίνου Σπυριδάκι (Υπουργού Παιδείας της Κύπρου) για την ατομική έκθεση του καλλιτέχνη στην Κύπρο, Λευκωσία, 13/02/1967 (βλ. α/α 34).
34Έντυπο ατομικής έκθεσης, Αίθουσα Hilton, Λευκωσία, 11/1967.
35Τμήμα του εντύπου α/α 34.
36Κατάλογος ατομικής έκθεσης, “Jannis Spyropoulos. Paintings 1969-71”, David Jones’ Art Gallery, Sydney, 09-27/11/1971 (με χειρόγραφες σημειώσεις).
37-38Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, «Μεταξοτυπικά και χαλκογραφικά πολλαπλά του Γιάννη Σπυρόπουλου», Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα, 04/12/1986-05/01/1987 (διπλό).
39Τμήμα εντύπου έκθεσης.
40Φωτογραφία έργου, α/μ, Αυτοπροσωπογραφία – σκίτσο.
41Φωτογραφία του καλλιτέχνη, α/μ.
42-43Φωτογραφία του καλλιτέχνη, α/μ (διπλή).
44Φωτογραφία του καλλιτέχνη, α/μ.
45Φωτογραφία, α/μ, του καλλιτέχνη με τη σύζυγό του.
46Φωτογραφία, α/μ, του καλλιτέχνη με τη σύζυγό του (στην πίσω όψη: ιδιόγραφη αφιέρωση).
47Φωτογραφία του καλλιτέχνη, α/μ.
48Φωτογραφία, α/μ, της συζύγου του καλλιτέχνη.
49Φωτογραφία, α/μ, του καλλιτέχνη με τη σζυγό του.
50Φωτογραφία, α/μ, του καλλιτέχνη με τη σύζυγό του μπροστά από έργο του (στην πίσω όψη: ιδιόγραφη αφιέρωση προς το ζεύγος Σπητέρη).
51-52Φωτογραφίες, α/μ, του καλλιτέχνη με τη σύζυγό του μπροστά από το έργο «Όταν σκοτεινιάζει στην Μύκονο» (2) (στην α/α 52: ιδιόγραφη αφιέρωση προς το ζεύγος Σπητέρη).
53Φωτογραφία, α/μ, Biennale Βενετίας, 06/1960.
54Φωτογραφία, α/μ, από τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης στη Neue Galerie im Kunstlerhaus, Μόναχο, 1962.
55Φωτογραφία, α/μ, από την ατομική έκθεση στο Palais des Beaux Arts, Βρυξέλλες, 11/1964.
56Φωτογραφία, α/μ, από τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης στο Μουσείο του Ισραήλ, Ιερουσαλήμ, 1966.
57Φωτογραφία, α/μ, από τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης στην Αίθουσα Εκθέσεων Χίλτον, Λευκωσία, 06/04/1967.
58Φωτογραφία, α/μ, από τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης στην Αίθουσα Εκθέσεων Χίλτον, Λευκωσία, 06/04/1967.
59Φωτογραφία, α/μ, από τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης στην Αίθουσα Εκθέσεων Χίλτον, Λευκωσία, 06/04/1967.
60Φωτογραφία, α/μ, από τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης στην Αίθουσα Εκθέσεων Χίλτον, Λευκωσία, 06/04/1967.
61Φωτογραφία, α/μ, από τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης στην Αίθουσα Εκθέσεων Χίλτον, Λευκωσία, 06/04/1967.
62Φωτογραφία, α/μ, από την ατομική έκθεση στη National Collection of Fine Arts, Smithsonian Institution, Washington D.C., 09/1969.
63Φωτογραφία έργου, α/μ, «Ελιές», 1950.
64Φωτογραφία έργου, α/μ, “Zachlorou Landscape”, 1950.
65Φωτογραφία έργου, α/μ, “Bridge in Zachlorou”, 1950.
66Φωτογραφία έργου, α/μ, “Calavrita Landscape”, 1951.
67Φωτογραφία έργου, α/μ, 1951(;).
68Φωτογραφία έργου, α/μ, 1952.
69Φωτογραφία έργου, α/μ, 1953.
70Φωτογραφία έργου, α/μ, 1952-1954.
71Φωτογραφία έργου, α/μ, 1952-1954.
72Φωτογραφία έργου, α/μ, 1952-1954.
73Φωτογραφία έργου, α/μ, 1954.
74Φωτογραφία έργου, α/μ, 1954.
75Φωτογραφία έργου, α/μ, 1954.
76Φωτογραφία έργου, α/μ, 1954.
77Φωτογραφία έργου, α/μ, «Τοπίο», 1954(;).
78Φωογραφία έργου, α/μ, 1954-1955.
79Φωτογραφία έργου, α/μ, 1954-1955.
80Φωτογραφία έργου, α/μ, 1955.
81Φωτογραφία έργου, α/μ, 1955.
82Φωτογραφία έργου, α/μ, “Myconos”, 1956.
83Φωτογραφία έργου, α/μ, 1957.
84Φωτογραφία έργου, α/μ, 1957.
85Φωτογραφία έργου, α/μ, 1957.
86Φωτογραφία έργου, α/μ, 1957.
87Φωτογραφία έργου, α/μ, 1957.
88Φωτογραφία έργου, α/μ, “Κάμειρος”, 09/1958.
89Φωτογραφία έργου, α/μ, “Composition in grey”, 1959.
90Φωτογραφία έργου, α/μ, «Αναφιώικα», 05/1959.
91Φωτογραφία έργου, α/μ, «Αναφιώτικα Νr 2», 05/1959.
92Φωτογραφία έργου, α/μ, “Ithaki”, 1959.
93Φωτογραφία έργου, α/μ, “The lighthouse”, 03/1959.
94Φωτογραφία έργου, α/μ, «Λιθιά», 03/1959.
95Φωτογραφία έργου, α/μ, “Springtime”, 1959.
96Φωτογραφία έργου, α/μ, “Ekali Nr 2”, 1959.
97-98Φωτογραφίες έργου, α/μ, «Νησί του Αιγαίου», 05/1959 (2).
99-100Φωτογραφία έργου, α/μ, «Νησί του Αιγαίου», 05/1959 (διπλή).
101Φωτογραφία έργου, α/μ, “Construction Nr 1”, 1959.
102Φωτογραφία έργου, α/μ, “Construction Nr 2”, 1959.
103Φωτογραφία έργου, α/μ, «Μεσημέρι», 05/1959.
104Φωτογραφία έργου, α/μ, «Παγωνιά», 03/1959.
105-106Φωτογραφίες έργου, α/μ, «Παγωνιά», 05/1959 (2).
107Φωτογραφία έργου, α/μ, «Φθινόπωρο στο δάσος», αρχές 1959.
108Φωτογραφία έργου, α/μ, «Παληό Λιμάνι», 1959(;).
109Φωτογραφία έργου, α/μ, «Στο δάσος», αρχές 1959.
110Φωτογραφία έργου, α/μ, «Χειμώνας», αρχές 1959.
111Φωτογραφία έργου, α/μ, “Composition L”, 1959.
112Φωτογραφία έργου, α/μ, “Composition R”, 1959.
113Φωτογραφία έργου, α/μ, “Lithies”, 08/1959.
114Φωτογραφία έργου, α/μ, “Rythmes”, 1959.
115Φωτογραφία έργου, α/μ, «Κυριακή απόγευμα», 1959.
116Φωτογραφία έργου, α/μ, «Βραδυνή ώρα», 1959.
117Φωτογραφία έργου, α/μ, «Νεώριο», 1959.
118Φωτογραφία έργου, α/μ, «Δευτέρα πρωί», 1959.
119Φωτογραφία έργου, α/μ, «Κοντά στο φως», 1959.
120Φωτογραφία έργου, α/μ, “Ekali Nr 1”, 1959.
121-122Φωτογραφία έργου, α/μ, «Ανταύγεια», 1959 (διπλή).
123Φωτογραφία έργου, α/μ, «Χορευταί», 1959(;).
124Φωτογραφία έργου, α/μ, «Σύνθεσις Β», 1959(;).
125Φωτογραφία έργου, α/μ, 1959(;).
126Φωτογραφία έργου, α/μ, 1959(;).
127Φωτογραφία έργου, α/μ, 1959(;).
128Φωτογραφία έργου, α/μ, 1959(;).
129Φωτογραφία έργου, α/μ, «Αναφιώτικα», 1959(;).
130Φωτογραφία έργου, α/μ, 1959(;).
131Φωτογραφία έργου, α/μ, 1959(;).
132Φωτογραφία έργου, α/μ, 1959(;).
133Φωτογραφία έργου, α/μ, «Βουραϊκός», 1960.
134Φωτογραφία έργου, α/μ, «Ήχοι του βάλτου», 1960.
135Φωτογραφία έργου, α/μ, «Μυρτιά», 1960.
136Φωτογραφία έργου, α/μ, «Ερύμανθος», 1960.
137Φωτογραφία έργου, α/μ, «Δελφικό», 1960.
138Φωτογραφία έργου, α/μ, «Χρησμός», 1960.
139Φωτογαφία έργου, α/μ, «Αλφειός», 1960.
140Φωτογραφία έργου, α/μ, 12/1960.
141Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960(;).
142Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960(;).
143Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960(;).
144Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960(;).
145Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960(;).
146Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960(;).
147Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960(;).
148Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960(;).
149Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960(;).
150Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960(;).
151Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960(;).
152Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960(;).
153Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960(;).
154Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960(;).
155Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960(;).
156Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960(;).
157Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960(;).
158Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960(;).
159Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960(;).
160Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960(;).
161Φωτογραφία έργου, α/μ, 1960(;).
162Φωτογραφία έργου, α/μ, “Stassimo”, 1961.
163Φωτογραφία έργου, α/μ, “Antilogos”, 1961.
164Φωτογραφία έγου, α/μ, “Arini”, 1961.
165Φωτογραφία έργου, α/μ, «Χάλικας», 1961.
166Φωτογραφία έργου, α/μ, “Alintha”, 1961.
167Φωτογραφία έργου, α/μ, 01/1961.
168Φωτογραφία έργου, α/μ, 01/1961.
169Φωτογραφία έργου, α/μ, 01/1961.
170Φωτογραφία έργου, α/μ, 01/1961.
171Φωτογραφία έργου, α/μ, 02/1961.
172Φωτογραφία έργου, α/μ, “Iolkos”, 1962.
173Φωτογραφία έργου, α/μ, “Lokris”, 1962.
174Φωτογραφία έργου, α/μ, “Kranaos Νο 3”, 1962.
175Φωτογραφία έργου, α/μ, “Anapaistos Νο 1”, 1962.
176Φωτογραφία έργου, α/μ, “Oracle No 5”, 1962.
177Φωτογραφία έργου, α/μ, “Triptychon”, 1964.
178Φωτογραφία έργου, α/μ, “Triptych B”, 1964.
179Φωτογραφία έργου, α/μ, “Prothessis Ε”, 1964.
180Φωτογραφία έργου, α/μ, “Orossimo No 4”, 1964.
181Φωτογραφία έργου, α/μ, “Strophi No 9”, 1964.
182Φωτογραφία έργου, α/μ, “Assini F”, 1964.
183Φωτογραφία έργου, α/μ, “Dialogue C”, 1964.
184Φωτογραφία έργου, α/μ, “Prologos D”, 1964.
185Φωτογραφία έργου, α/μ, “Antithessis C”, 1964.
186Φωτογραφία έργου, α/μ, “Phora B”, 1964.
187Φωτογραφία έργου, α/μ, “Phora E”, 1964.
188Φωτογραφία έργου, α/μ, “Phora L”, 1964.
189Φωτογραφία έργου, α/μ, “Year F”, 1965.
190Φωτογραφία έργου, α/μ, “Pages E”, 1965.
191Φωτογραφία έργου, α/μ, “Logos F”, 1965.
192Φωτογραφία έργου, α/μ, “Diptychon”, 1966.
193Φωτογραφία έργου, α/μ, “Intention No 4”, 1966.
194Φωτογραφία έργου, α/μ, “Intention A”, 1966.
195Φωτογραφία έργου, α/μ, “Ora C”, 1968.
196Φωτογραφία έργου, α/μ, “Perasma No 6”, 1969.
197Φωτογραφία έργου, α/μ, “Strophe No 17”, 1969.
198Διαφάνεια έργου, έγχρωμη.
199Διαφάνεια έργου, έγχρωμη.
200Διαφάνεια έργου, έγχρωμη, “The strophe No 37”, 1962.
201Διαφάνεια έργου, έγχρωμη, “Prologos A”, 1964.
202Διαφάνεια έργου, έγχρωμη, “Orossimo No 7”, 1964.
203Διαφάνεια έργου, έγχρωμη, «Πρόθεσις Ε», 1966.
204Αναπαραγωγή έργου, έγχρωμη, «Χρησμός Νο 2», 1960.
205Αναπαραγωγή έργου, έγχρωμη, στο εξώφυλλο του περιοδικού ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
206Σπύρος Παναγιωτόπουλος, «Η έκθεσις Γιάννη Σπυρόπουλου», 06/12/1950.
207Άγγελος Γ. Προκοπίου, «Έκθεσις Γιάννη Σπυρόπουλου», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 15/12/1950.
208Βουτσινάς, «Με αδιάκοπη προσπάθεια ο καλλιτέχνης πρέπει πάντα να ξεπερνά τον ίδιο του εαυτό», 08/12/1954 (2 τμ.).
209ΕΘΝΟΣ, 30/07/1958.
210Άγγελος Προκοπίου, «Ο ζωγράφος Σπυρόπουλος. Ένας Έλλην κλασικός της μοντέρνας τέχνης», ΕΙΚΝΕΣ, τ. 153, 29/09-05/10/1958 (3 σσ.).
211Tony Spiteris, “Jean Spyropoulos”, Athenes, 1958.
212ΤΑ ΝΕΑ, 1959.
213«Έκθεσις Έλληνος ζωγράφου εις Ν. Υόρκην», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 06/08/1959.
214Μ. Χ. Κωνσταντόπουλος, «Η έκθεσις Σπυρόπουλου εις Αμερικήν», ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, 17/08/1959.
215«Εκπομπή του Ραδιοσταθμού Ν. Υόρκης για την έκθεσι Σπυρόπουλου», ΤΑ ΝΕΑ, 18/08/1959.
216«Και νέες κριτικές για την έκθεση του Σπυρόπουλου», ΤΑ ΝΕΑ, 01/09/1959.
217ΕΘΝΟΣ, 02/09/1959.
218«Παρετάθη η έκθεσις Σπυρόπουλου στην Αμερική», ΤΑ ΝΕΑ, 08/09/1959.
219Άγγελος Γ. Προκοπίου, «Ο κυβισμός και η αφηρημένη τέχνη στην Μπιεννάλε», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 14/07/1960.
220Έφη Φερεντίνου, «Ο ζωγράφος Σπυρόπουλος. Μία έκθεσί του στο εξωτερικό μετά τη βράβευσί του στην Μπιεννάλε», ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 05/03/1961.
221Α. Κ., «Ένας Έλλην ζωγράφος στο εξωτερικό. Ι. Σπυρόπουλος συμβολή στην ευρωπαϊκή τέχνη», ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 08/07/1962.
222«Το μουσείο “Κράννερτ” οργανώνει ατομική έκθεση του Σπυρόπουλου», ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 02/09/1962.
223«Νέα έκθεσις Σπυρόπουλου στο Μουσείο του Κράννερτ. 37 πίνακές του της τελευταίας διετίας», ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 28/10/1962.
224Αθηνά Γ. Καλογεροπούλου, «Ο ζωγράφος με τη συνεχή ανησυχία και αναζήτηση», ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 23/12/1962.
225Paul Duval, “2 Great Craftsmen In Town”, THE TELEGRAM, 06/04/1963.
226Dorothy Adlow, “Spyropoulos: Part Poet, Part Mystic”, THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR, 03/05/1963.
227Αποδελτίωση, δακτυλόγραφη, του άρθρου α/α 226.
228Αποδελτίωση, δακτυλόγραφη, Saint-Evremond, “Spyropoulos a la World House”, FRANCE-AMERIQUE, 19/05/1963.
229Αποδελτίωση, δακτυλόγραφη, B. F. Dolbin, “Jannis Spyropoulos, World House Galleries”, AUFBAU, 24/05/1963.
230Μαρία Καραβία, «Τα 4 στάδια της πορείας του ζωγράφου Σπυρόπουλου», ΕΙΚΟΝΕΣ, τ. 399, 14/06/1963 (4 σσ.).
231Κ., «Γ. Σπυρόπουλος κοσμοπολίτης της ζωγραφικής. Ενθουσιώδη σχόλια των Γερμανών», ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 17/11/1963.
232«Ο Γκέρχαρντ Μάμμελ για τον Σπυρόπουλο και τον Καπράλο», ΤΑ ΝΕΑ, 09/06/1964.
233Άγγελος Γ. Προκοπίου, «Τρία διεθνή γεγονότα τέχνης. Η ελληνική παρουσία στην έκθεση “Ντοκουμέντα ΙΙΙ”», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 15/10/1964.
234Ιδιόγραφη σημείωση του Σπητέρη (βρέθηκε συνημμένη στο άρθρο α/α 233).
235Charles S. Spencer, “Jannis Spyropoulos, un abstrait grec qui n’a pas renie ses origines”, LES BEAUX ARTS, 12/11/1964.
236Frank Elgar, “Au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Durer son temps et le notre”, 25/11/1964.
237Gilbert Gatellier, “Les mesaventures de la lumiere”, ARTS, 10-16/11/1965.
238Georges Boudaille, “Spyropoulos”, LES LETTRES FRANCAISES, 18/24/11/1965.
239P. A. C., “Les expositions”, CARREFOUR, 24/11/1965.
240“Spyropoulos”, ARTS, 26/11/1965.
241“Dans les galeries”, CONNAISSANCE DES ARTS, 11/1965.
242Frank Elgar, “Deux peintres, deux tendances”, LE PARISIEN LIBERE, 29/11/1965. 
243-244Michel Conil Lacoste, “Spyropoulos”, LE MONDE, 03/12/1965 (διπλό).
245Τώνης Π. Σπητέρης, «Ποιητικός λόγος για τον Γ. Σπυρόπουλο… Η πρώτη του ατομική έκθεση στο Παρίσι», ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 12/12/1965.
246Jean-Dominique Rey, “Jannis Spyropoulos”, LE JARDIN DES ARTS, 02/1966.
247R.-J. M., “Spyropoulos”, CIMAISE, τ. 75, 04/1966.
248Raoul-Jean Moulin, “Spyropoulos”, CIMAISE, 07/1966.
249Απόκομμα εντύπου, «Αθηναίοι», 1966.
250«Γιάννης Σπυρόπουλος. Μια καλλιτεχνική πορεία με παγκόσμια αναγνώριση», Η ΒΡΑΔΥΝΗ, 06/02/1967.
251Α. Λυκαυγής, «Μια σύντομη συνομιλία με τον Γιάννη Σπυρόπουλο», Η ΜΑΧΗ, 07/04/1967.
252Μίλτης Παρασκευαΐδης, «Η ζωγραφική του Γιάννη Σπυρόπουλου. Εξέλιξις - διαμόρφωσις της τεχνοτροπίας του», 17/11/1968.
253Μίλτης Παρασκευαΐδης, «Θέματα και προβλήματα της εποχής μας. Ο Γιάννης Σπυρόπουλος για την σύγχρονη τέχνη “Ο κύκλος της αφηρημένης ζωγραφικής δεν έκλεισε”», ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, 10/06/1973.
254Στέλιος Λυδάκης, «Ο Γιάννης Σπυρόπουλος και ο κόσμος του. Επίσκεψι στο ατελιέ», ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, 29/04/1975.
255«Διάκριση σε ζωγράφο. Βραβεύτηκε ο Σπυρόπουλος από το πανεπιστήμιο της Βιέννης», ΤΑ ΝΕΑ, 12/11/1977.
256Βεατρίκη Σπηλιάδη, «Η αυστηρή και μυστικοπαθής ζωγραφική του Γ. Σπυρόπουλου. Η βράβευσή του στη Βιέννη», 31/12/1977 (2 τμ.).
257«Γιάννης Σπυρόπουλος», ΕΠΙΚΑΙΡΑ, τ. 495, 01/02/1978.
258«Το μουσείο του ανθρώπου», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 08/05/1979.
259Λένα Ζαννιδάκη, «Γιάννης Σπυρόπουλος, ο μοναχικό», ΕΠΙΚΑΙΡΑ, τ. 562, 10-16/05/1979 (2 σσ.).
260Όλγα Μπατή, «Γιάννης Σπυρόπουλος. Οράματα από χρώμα και σχήμα», ΕΠΙΚΑΙΡΑ, τ. 530, 04/10/1979 (2 σσ.).
261Αποδελτιώσεις, δακτυλόγραφες, από τον ξένο τύπο 1955-1959 (19 σσ.).
262J.-P. Hodin, “Jannis Spyropoulos” (8 σσ.).
263Ε. Βακαλό, «Έκθεση Γιάννη Σπυρόπουλου».
264Θάλεια Σπηλιάκου, «Η πανελλήνιος δεν είναι πολύ σοβαρή υπόθεσις».
265Μαριάννα Μουτζουρίδου, «Γιάννης Σπυρόπουλος: χρώμα που ανεβαίνει απ’ τις ρίζες του κόσμου!..» (6 σσ.).