Φάκελοι

1Καρτ ποστάλ, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, 1975(;).
2Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, 12/11/1973 (4 σσ.) (η σ. 4 με σχέδια του καλλιτέχνη).
3Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, 15/11/1973 (3 σσ.).
4Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, 29-30/06/1974 (3 σσ.) και απόκομμα φακέλου με διεύθυνση.
5Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη (2 σσ.).
6Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, 07/1974 (4 σσ.) (στη σ. 3 σχέδιο του καλλιτέχνη).
7Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, 07/1974 (2 σσ.).
8Κείμενο, ιδιόγραφο, του καλλιτέχνη με μέρος πρωτότυπων ργων, 07/1974 (6 σσ.) (στην επιστολή συνημμένα τα α/α 9-11).
9Πρωτότπο σχέδιο του καλλιτέχνη, έγχρωμο.
10Πρωτότυπο έργο του καλιτέχνη.
11Πρωτότυπο έργο του καλλιτέχνη.
12Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, 31/07/1974 (3 σσ.).
13Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, 08/1974 (2 σσ.).
14Επιστολή, δακτυλόγραφη, του Σπητέρη προς τον καλλιτέχνη, Πόρτο-Γερμενό, 06/09/1974 (2 σσ.).
15Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχη προς τον Σπητέρη, Παρίσι, 16/09/1974 (2 σσ.).
16Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς το ζεύγος Σπητέρη, Παρίσι, 21/09/(;) (2 σσ.).
17Επιστολή, ιδιόγραφη, προς τον καλλιτέχνη, 01/10/1974 (2 σσ.).
18Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Παρίσι, 01/10/1974 (2 σσ.).
19Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Παρίσι, 10/10/1974 (4 σσ.) (στη σ. 2 σχέδια του καλλιτέχνη).
20Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, 09/1975 (3 σσ.).
21Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς το ζεύγος Σπητέρη, Παρίσι, 19/09/(;) (3 σσ.).
22Επιστολή, χειρόγραφη, προς τον καλλιτέχνη, Αθήνα, 24/09/1975 (2 σσ.).
23Επιστολή, δακτυλόγραφη, του Σπητέρη προς τον Δανιήλ, Αθήνα, 03/08/1975.
24Επιστολή, χειρόγραφη, του Δανιήλ προς τον Σπητέρη, Honilles, 07/09/1975 (6 σσ.).
25Κάρτα, χειρόγραφη, του Michel Troche, Παρίσι, 29/07/1975.
26Επιστολή, δακτυλόγραφη, του Σπητέρη(;) προς τον Michel, Αθήνα, 13/09/1975.
27Επιστολή, ιδιόγραφ, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, 10/1975 (7 σσ.) (στη σ. 2 σχέδιο του καλλιτέχνη).
28Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, 09/10/1975 (5 σσ.) (στη σ. 3 σχέδια του καλλιτέχνη).
29Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Παρίσι, 14/03/1976 (3 σσ.).
30Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Παρίσι, 06/1976 (8 σσ.).
31Επιστολή, ιδιόγραφη, του Σπητέρη προς τον καλλιτέχνη, Αθήνα, 1976.
32Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Παρίσι, 08/1976 (4 σσ.).
33Πρωτότυπο σχέδιο του καλλιτέχνη, α/μ.
34Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, 25/10/1976 (6 σσ.).
35Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, 07/11/1976 (4 σσ.).
36Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, 06/06/1977 (13 σσ.).
37Επιστολή, δακτυλόγραφη, προς τον καλλιτέχνη, 06/08/1977 (2 σσ.).
38Επιστολή, δακτυλόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 20/03/1978.
39Επιστολή, δακτυλόγραφη, του Σπητέρη προς τον καλλιτέχνη (2 σσ.).
40Κείμενο, χειρόγραφο, του καλλιτέχνη(;) στα γαλλικά (2 σσ.).
41Κείμενο χειρόγραφο.
42Κείμενο, δακτυλόγραφο, του Σπητέρη για τον καλλιτέχνη στα γαλλικά, Παρίσι, 17/06/1975.
43Μετάφραση του α/α 42 στα ελληνικά.
44Έντυπο έκθεσης, 8e biennale de paris, Παρίσι, 15/09-21/10/1973.
45Έντυπο έκθεσης, 8e biennale de paris, Παρίσι, 15/09-21/10/1973.
46Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, Galerie Germain, Παρίσι, 18/09-21/10/1973.
47Έντυπο ατομικής έκθεσης, Galerie de L’A.P.I.A.W., Liège, 11/01-02/02/1974.
48Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, Galerie Germain, Παρίσι, 06/03-05/04/1975.
49Έντυπο ατομικής έκθεσης, Αίθουσα Τέχνης Δεσμός, Αθήνα, 03-23/04/1975.
50Έντυπο ατομικής έκθεσης, Αίθουσα Τέχνης Δεσμός, Αθήνα, 03-23/04/1975.
51Έντυπο ατομικής έκθεσης, Αίθουσα Τέχνης Δεσμός, Αθήνα, 03-23/04/1975 (μετάφραση του α/α 50 στα γαλλικά).
52Τιμοκατάλογος έργων ατομικής έκθεσης, Αίθουσα Τέχνης Δεσμός, Αθήνα, 03-23/04/1975.
53Δελτίο τύπου (;) ατομικής έκθεσης, «Έκθεση Τουζένη στον Δεσμό», Αίθουσα Τέχνης Δεσμός, Αθήνα, 26/11-18/12/1976.
54Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, Αίθουσα Τέχνης Δεσμός, Αθήνα, 26/11-18/12/1976.
55Τμήμα εντύπου ατομικής έκθεσης, Αίθουσα Τέχνης Δεσμός, Αθήνα, 26/11-18/12/1976.
56Έντυπο ατομικής έκθεσης, Αίθουσα Τέχνης Δεσμός, Αθήνα, 26/11-18/12/1976.
57Κείμενο, δακτυλόγραφο, για τον καλλιτέχνη από την έκθεση στην Αίθουσα Τέχνης Δεσμός, Αθήνα, 26/11-18/12/1976 (2 σσ.).
58Κείμενο, δακτυλόγραφο για τον καλλιτέχνη, Κάτια Τσιακμά, «Γιώργος Τουζένης», 08/1976 από την έκθεση στην Αίθουσα Τέχνης Δεσμός, Αθήνα, 26/11-18/12/1976 (2 σσ.).
59Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, “George Touzenis major works”, Galerie Germain, Παρίσι, 26/03-23/04/1977(;).
60Πρόσκληση ομαδικής έκθεσης, Galerie Germain, Παρίσι, 25/09-25/10/(;) (Kitchel, Meier, Pezold, Touzenis).
61Πρωτότυπο σχέδιο του καλλιτέχνη, α/μ, “Dessin pour le conceptual”, 1974.
62Πρωτότυπο σχέδιο του καλλιτέχνη, α/μ, “Hyperrealiste devant le concept”, 1974.
63Πρωτότυπο σχέδιο του καλλιτέχνη, α/μ, 1975.
64Πρωτότυπο σχέδιο του καλλιτέχνη, α/μ.
65Φωτογραφία έργου, α/μ, “Journal de ma réeducation artistique”, 1972.
66Φωτογραφία έργου, α/μ, “Journal de ma réeducation artistique”, 1973.
67Φωτογραφία έργου, α/μ, “Journal de ma réeducation artistique”, 1973.
68Φωτογραφία έργου, α/μ, 1973 (με χειρόγραφη σημείωση στην πίσω όψη).
69Φωτογραφία έργου, α/μ, 1973 (με χειρόγραφη σημείωση στην πίσω όψη).
70Φωτογραφία έργου, α/μ, 1974.
71Φωτογραφία έργου, α/μ.
72Αναπαραγωγή έργου, α/μ, σε περιοδικό, «Ορατόριο για μινικασσέτα, φωτογραφία, κείμενο και φωνή», 1974.
73Αναπαραγωγή έργου, α/μ, σε περιοδικό, «Η αναπαράσταση της πραγματικότητας στην διάσταση της ιδέας της», 1974.
74-76Αναπαραγωγή έργου, α/μ (τριπλή).
77Αναπαραγωγή έργου, α/μ, «Ζωγραφική, ροζ-γκρίζο».
78PREFACES, 04-05/1974.
79Έφη Ανδρεάδη, ΤΟ ΒΗΜΑ, 07/12/1976.
80Β. Σπηλιάδη, «Η έκθεση Γ. Τουζένη στο Δεσμό», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 09/12/1976.
81Κείμενο, χειρόγραφο, για τον καλλιτέχνη, προσχέδιο για το α/α 82-83 (13 σσ.).
82-83Τώνης Π. Σπητέρης, «Επιστροφή στις πηγές. Η έκθεση του Γ. Τουζένη», ΕΠΙΚΑΙΡΑ, τ. 437, 16-23/12/1976 (διπλό).
84O. H., “Art“, EXPRESS(;), τ. 1332, 17-23/01/1977.