Φάκελοι

Νικόλας (Παυλόπουλος Νικόλαος) :: Κατάλογος έργων ατομικής έκθεσης, «Έκθεσις έργων Νικόλα. Γλυπτική-Χαρακτική», Αίθουσα Εθνικού Ιδρύματος, Ζάππειον Μέγαρον, Αθήνα, 22/12/1951-31/01/1952.

missing image Photos/Low/Arxeio/c030406nikolas_dig_695.8.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c030406nikolas_dig_695.8.10-11_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c030406nikolas_dig_695.8.12_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c030406nikolas_dig_695.8.2-3_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c030406nikolas_dig_695.8.4-5_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c030406nikolas_dig_695.8.6-7_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c030406nikolas_dig_695.8.8-9_1_t.jpg