Φάκελοι

Σκοτεινός Γιώργος :: Επιστολή, δακτυλόγραφη, του Σπητέρη προς τον καλλιτέχνη, Παρίσι, 11/01/1975.

missing image Photos/Low/Arxeio/c141205skoteinos_dig_926.4.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c141205skoteinos_dig_926.4.2_1_t.jpg