Φάκελοι

Σκοτεινός Γιώργος :: Κείμενο, δακτυλόγραφο, του Σπητέρη για τον καλλιτέχνη, «Όταν η τέχνη γίνεται καταγγελία», Κύπρος, Ιούλιος 1974 (2 σσ.) (διπλό).

missing image Photos/Low/Arxeio/c191205skoteinos_dig_926.20.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c191205skoteinos_dig_926.20.2_1_t.jpg