Φάκελοι

Σκοτεινός Γιώργος :: T. P. Spiteris, “Requiem per un’ epoca”, D’ ARTS AGENCY, τ. 41-42, 10/06-30/10/1968 (9 σσ.). Πάνω στο πρωτότυπο λανθασμένα έχει σημειωθεί ο τίτλος D’ARS (από τον φάκελο 8, φοριαμός ΧVII, Αρχείο Σπητέρη, διάφορα άρθρα και παρουσιάσεις καλλιτεχνών).

missing image Photos/Low/Arxeio/c211205skoteinos_dig_926.93.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c211205skoteinos_dig_926.93.2_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c211205skoteinos_dig_926.93.3_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c211205skoteinos_dig_926.93.4_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c211205skoteinos_dig_926.93.5_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c211205skoteinos_dig_926.93.6_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c211205skoteinos_dig_926.93.7_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c211205skoteinos_dig_926.93.8_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c211205skoteinos_dig_926.93.9_1_t.jpg