Βιογραφικό, χειρόγραφο.

A/A: 1
Ψηφιοποίηση: Μη Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Άβλιχος Γεώργιος