Βιογραφικό, δακτυλόγραφο, με χειρόγραφες σημειώσεις (2 σσ.).

A/A: 2
Ψηφιοποίηση: Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Κατράκη Βάσω
 Βιογραφικό, δακτυλόγραφο, με χειρόγραφες σημειώσεις (2 σσ.).  Βιογραφικό, δακτυλόγραφο, με χειρόγραφες σημειώσεις (2 σσ.).