Βιογραφικό, χειρόγραφο, με βιβλιογραφία (τριπλό) (3 σσ.).

A/A: 4, 5, 6
Ψηφιοποίηση: Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Κατράκη Βάσω
1 Βιογραφικό, χειρόγραφο, με βιβλιογραφία (τριπλό) (3 σσ.). 2 Βιογραφικό, χειρόγραφο, με βιβλιογραφία (τριπλό) (3 σσ.). 3 Βιογραφικό, χειρόγραφο, με βιβλιογραφία (τριπλό) (3 σσ.). 4 Βιογραφικό, χειρόγραφο, με βιβλιογραφία (τριπλό) (3 σσ.). 5 Βιογραφικό, χειρόγραφο, με βιβλιογραφία (τριπλό) (3 σσ.). 6 Βιογραφικό, χειρόγραφο, με βιβλιογραφία (τριπλό) (3 σσ.). 7 Βιογραφικό, χειρόγραφο, με βιβλιογραφία (τριπλό) (3 σσ.). 8 Βιογραφικό, χειρόγραφο, με βιβλιογραφία (τριπλό) (3 σσ.). 9 Βιογραφικό, χειρόγραφο, με βιβλιογραφία (τριπλό) (3 σσ.). 10 Βιογραφικό, χειρόγραφο, με βιβλιογραφία (τριπλό) (3 σσ.).