Κατάλογος έργων, χειρόγραφος.

A/A: 7
Ψηφιοποίηση: Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Κατράκη Βάσω