Επιστολή, ιδιόγραφη, της καλλιτέχνιδας προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 02/12/1966 (2 σσ.).

A/A: 14
Ψηφιοποίηση: Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Κατράκη Βάσω
 Επιστολή, ιδιόγραφη, της καλλιτέχνιδας προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 02/12/1966    (2 σσ.).  Επιστολή, ιδιόγραφη, της καλλιτέχνιδας προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 02/12/1966    (2 σσ.).