Επιστολή, δακτυλόγραφη, του Σπητέρη προς την Britta Stövling, Παρίσι, 30/01/1970.

A/A: 22
Ψηφιοποίηση: Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Κατράκη Βάσω
Επιστολή, δακτυλόγραφη, του Σπητέρη προς την Britta Stövling, Παρίσι, 30/01/1970.