Επιστολή, δακτυλόγραφη, της Britta Stövling προς τον Σπητέρη, Jakobsberg, 22/02/1970.

A/A: 23
Ψηφιοποίηση:
Φάκελος Τεκμηρίου: Κατράκη Βάσω
Επιστολή, δακτυλόγραφη, της Britta Stövling προς τον Σπητέρη, Jakobsberg, 22/02/1970.