Επιστολή, ιδιόγραφη, της καλλιτέχνιδας προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 17/07/1971 (3 σσ.).

A/A: 28
Ψηφιοποίηση: Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Κατράκη Βάσω
Επιστολή, ιδιόγραφη, της καλλιτέχνιδας προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 17/07/1971 (3 σσ.). Επιστολή, ιδιόγραφη, της καλλιτέχνιδας προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 17/07/1971 (3 σσ.). Επιστολή, ιδιόγραφη, της καλλιτέχνιδας προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 17/07/1971 (3 σσ.).