Βάσω Κατράκη, ΖΥΓΟΣ, τ. 7, 05/1956.

A/A: 33
Ψηφιοποίηση: Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Κατράκη Βάσω
Βάσω Κατράκη, ΖΥΓΟΣ, τ. 7, 05/1956.