Τώνης Σπητέρης, «Η Βάσω Κατράκη και το Διεθνές Βραβείο Λιθογραφίας» (τριπλό, το πρώτο σε έντυπη μορφή, τα άλλα δύο: δακτυλόγραφα) (2 σσ.).

A/A: 38, 39, 40
Ψηφιοποίηση: Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Κατράκη Βάσω
38/1 Τώνης Σπητέης, «Η Βάσω Κατράκη και το Διεθνές Βραβείο Λιθογραφίας» (τριπλό, το πρώτο σε έντυπη μορφή, τα άλλα δύο: δακτυλόγραφα) (2 σσ.). 38/2 Τώνης Σπητέης, «Η Βάσω Κατράκη και το Διεθνές Βραβείο Λιθογραφίας» (τριπλό, το πρώτο σε έντυπη μορφή, τα άλλα δύο: δακτυλόγραφα) (2 σσ.). 39/1 Τώνης Σπητέης, «Η Βάσω Κατράκη και το Διεθνές Βραβείο Λιθογραφίας» (τριπλό, το πρώτο σε έντυπη μορφή, τα άλλα δύο: δακτυλόγραφα) (2 σσ.). 39/2 Τώνης Σπητέης, «Η Βάσω Κατράκη και το Διεθνές Βραβείο Λιθογραφίας» (τριπλό, το πρώτο σε έντυπη μορφή, τα άλλα δύο: δακτυλόγραφα) (2 σσ.).