Έντυπο ατομικής έκθεσης με τιμοκατάλογο έργων, «Βάσω Κατράκη. Χαρακτική», Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία “Τέχνη”, 04-24/02/1961.

A/A: 43
Ψηφιοποίηση: Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Κατράκη Βάσω
Έντυπο ατομικής έκθεσης με τιμοκατάλογο έργων, «Βάσω Κατράκη. Χαρακτική», Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία “Τέχνη”, 04-24/02/1961. Έντυπο ατομικής έκθεσης με τιμοκατάλογο έργων, «Βάσω Κατράκη. Χαρακτική», Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία “Τέχνη”, 04-24/02/1961.