Έντυπο έκθεσης, «Biennale», 1966 (8 σσ.).

A/A: 44
Ψηφιοποίηση: Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Κατράκη Βάσω
Έντυπο έκθεσης, «Biennale», 1966 (8 σσ.). Έντυπο έκθεσης, «Biennale», 1966 (8 σσ.). Έντυπο έκθεσης, «Biennale», 1966 (8 σσ.). Έντυπο έκθεσης, «Biennale», 1966 (8 σσ.). Έντυπο έκθεσης, «Biennale», 1966 (8 σσ.). Έντυπο έκθεσης, «Biennale», 1966 (8 σσ.). Έντυπο έκθεσης, «Biennale», 1966 (8 σσ.).