Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, Γκαλερί «Κοχλίας», Θεσσαλονίκη, 22/03-07/04/1973.

A/A: 48
Ψηφιοποίηση: Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Κατράκη Βάσω
Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, Γκαλερί «Κοχλίας», Θεσσαλονίκη, 22/03-07/04/1973.