Έντυπο ατομικής έκθεσης, “2a manifestazione”, Centro Culturale San Fedele, Μιλάνο, 28/04-10/05/1975.

A/A: 49
Ψηφιοποίηση: Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Κατράκη Βάσω
Έντυπο ατομικής έκθεσης, “2a manifestazione”, Centro Culturale San Fedele, Μιλάνο, 28/04-10/05/1975. Έντυπο ατομικής έκθεσης, “2a manifestazione”, Centro Culturale San Fedele, Μιλάνο, 28/04-10/05/1975. Έντυπο ατομικής έκθεσης, “2a manifestazione”, Centro Culturale San Fedele, Μιλάνο, 28/04-10/05/1975. Έντυπο ατομικής έκθεσης, “2a manifestazione”, Centro Culturale San Fedele, Μιλάνο, 28/04-10/05/1975.