Αναπαραγωγή έργου, έγχρωμη, σε κάρτα.

A/A: 136
Ψηφιοποίηση: Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Κατράκη Βάσω
Αναπαραγωγή έργου, έγχρωμη, σε κάρτα. Αναπαραγωγή έργου, έγχρωμη, σε κάρτα.