Έφη Φερεντίνου, «Βάσω Κατράκη. Βραβείον Λουγκάνο 1958», ΖΥΓΟΣ, τ. 30, 04/1958 (3 σσ.).

A/A: 144
Ψηφιοποίηση: Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Κατράκη Βάσω
Έφη Φερεντίνου, «Βάσω Κατράκη. Βραβείον Λουγκάνο 1958», ΖΥΓΟΣ, τ. 30, 04/1958 (3 σσ.). Έφη Φερεντίνου, «Βάσω Κατράκη. Βραβείον Λουγκάνο 1958», ΖΥΓΟΣ, τ. 30, 04/1958 (3 σσ.). Έφη Φερεντίνου, «Βάσω Κατράκη. Βραβείον Λουγκάνο 1958», ΖΥΓΟΣ, τ. 30, 04/1958 (3 σσ.).