«Από τα οπτικά τρυκ του Λε Παρκ», ΕΙΚΟΝΕΣ, 06/1966 (2 σσ.).

A/A: 152
Ψηφιοποίηση: Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Κατράκη Βάσω
«Από τα οπτικά τρυκ του Λε Παρκ», ΕΙΚΟΝΕΣ, 06/1966 (2 σσ.). «Από τα οπτικά τρυκ του Λε Παρκ», ΕΙΚΟΝΕΣ, 06/1966 (2 σσ.).