Ελένη Βακαλό, «Βάσω Κατράκη», ΤΑ ΝΕΑ, 27/10/1972.

A/A: 155
Ψηφιοποίηση: Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Κατράκη Βάσω
Ελένη Βακαλό, «Βάσω Κατράκη», ΤΑ ΝΕΑ, 27/10/1972.