Άρης Σκιαδόπουλος, «Έκλεισαν την λιμνοθάλασσα και μας ρήμαξαν», Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, τ. 1075, 14/11/1974 (2 σσ.).

A/A: 156
Ψηφιοποίηση: Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Κατράκη Βάσω
Άρης Σκιαδόπουλος, «Έκλεισαν την λιμνοθάλασσα και μας ρήμαξαν», Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, τ. 1075, 14/11/1974 (2 σσ.). Άρης Σκιαδόπουλος, «Έκλεισαν την λιμνοθάλασσα και μας ρήμαξαν», Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, τ. 1075, 14/11/1974 (2 σσ.).