Όλγα Μπακομάρου, «Βάσω Κατράκη. Ψυχή στην πέτρα», ΓΥΝΑΙΚΑ, τ. 694, 18/08/1976 (4 σσ.).

A/A: 159
Ψηφιοποίηση: Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Κατράκη Βάσω
1 Όλγα Μπακομάρου, «Βάσω Κατράκη. Ψυχή στην πέτρα», ΓΥΝΑΙΚΑ, τ. 694, 18/08/1976 (4 σσ.). 2 Όλγα Μπακομάρου, «Βάσω Κατράκη. Ψυχή στην πέτρα», ΓΥΝΑΙΚΑ, τ. 694, 18/08/1976 (4 σσ.). 3 Όλγα Μπακομάρου, «Βάσω Κατράκη. Ψυχή στην πέτρα», ΓΥΝΑΙΚΑ, τ. 694, 18/08/1976 (4 σσ.). 4 Όλγα Μπακομάρου, «Βάσω Κατράκη. Ψυχή στην πέτρα», ΓΥΝΑΙΚΑ, τ. 694, 18/08/1976 (4 σσ.).