Βεατρίκη Σπηλιάδη, «Το χάραγμα της ζωής στην πέτρα», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 10/07/1977.

A/A: 161
Ψηφιοποίηση: Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Κατράκη Βάσω
Βεατρίκη Σπηλιάδη, «Το χάραγμα της ζωής στην πέτρα», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 10/07/1977.