Φωτογραφία τοπίου, α/μ.

A/A: 185
Ψηφιοποίηση: Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Κατράκη Βάσω
Φωτογραφία τοπίου, α/μ. Φωτογραφία τοπίου, α/μ.