Φωτογραφίες της καλλιτέχνιδας, α/μ, στο εργαστήριό της (9).

A/A: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
Ψηφιοποίηση: Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Κατράκη Βάσω
Φωτογραφίες της καλλιτέχνιδας, α/μ, στο εργαστήριό της (9). Φωτογραφίες της καλλιτέχνιδας, α/μ, στο εργαστήριό της (9). Φωτογραφίες της καλλιτέχνιδας, α/μ, στο εργαστήριό της (9). Φωτογραφίες της καλλιτέχνιδας, α/μ, στο εργαστήριό της (9). Φωτογραφίες της καλλιτέχνιδας, α/μ, στο εργαστήριό της (9). Φωτογραφίες της καλλιτέχνιδας, α/μ, στο εργαστήριό της (9).