Φωτογραφίες έργων, α/μ (7).

A/A: 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
Ψηφιοποίηση: Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Κατράκη Βάσω
Φωτογραφίες έργων, α/μ (7). Φωτογραφίες έργων, α/μ (7). Φωτογραφίες έργων, α/μ (7). Φωτογραφίες έργων, α/μ (7). Φωτογραφίες έργων, α/μ (7). Φωτογραφίες έργων, α/μ (7). Φωτογραφίες έργων, α/μ (7). Φωτογραφίες έργων, α/μ (7). Φωτογραφίες έργων, α/μ (7).