Επιστολή, χειρόγραφη, της Τατιάνας προς τον Σπητέρη, 07/06/1969 (3 σσ.).

A/A: 3
Ψηφιοποίηση: Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Αλληλογραφία Σπητέρη - Τατιάνας
1 Επιστολή, χειρόγραφη, της Τατιάνας προς τον Σπητέρη, 07/06/1969 (3 σσ.). 2 Επιστολή, χειρόγραφη, της Τατιάνας προς τον Σπητέρη, 07/06/1969 (3 σσ.). 3 Επιστολή, χειρόγραφη, της Τατιάνας προς τον Σπητέρη, 07/06/1969 (3 σσ.).