Επιστολή, χειρόγραφη, της Τατιάνας προς τον Σπητέρη, Παρίσι, 16/07/1969.

A/A: 6
Ψηφιοποίηση: Ψηφιοποιημένο Τεκμήριο
Φάκελος Τεκμηρίου: Αλληλογραφία Σπητέρη - Τατιάνας
Επιστολή, χειρόγραφη, της Τατιάνας προς τον Σπητέρη, Παρίσι, 16/07/1969.