Φάκελοι

1Βιογραφικό, ιδιόγραφο, του καλλιτέχνη (7 σσ.).
2-3Βιογραφικό, δακτυλόγραφο, συνταγμένο από τον καλλιτέχνη (2 σσ.). (η σ. 2: διπλή).
4Βιογραφικό, δακτυλόγραφο.
5Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Αήνα, 28/03/1967.
6Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 02/04/1967 (3 σσ.).
7Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο Ώρα, Αθήνα, 11-30/01/1974.
8Έντυπο ατομικής έκθεσης, Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο Ώρα, Αθήνα, 11-30/01/1974.
9Έντυπο ατομικής έκθεσης, «Σχέδια Γιώργου Μανουσάκη», Γκαλερί Θόλος, Αθήνα, 08-30/05/1975.
10Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, Γκαλερί Σταυρακάκη, Ηράκλειο Κρήτης, 21/04-10/05/1980.
11Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, «Γνωριμία με το Γιώργο Μανουσάκη», Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο Ώρα, Αθήνα, 23/11-11/12/1981.
12Έντυπο ατομικής έκθεσης, «Αντικείμενα», Γκαλερί Υάκινθος, Αθήνα, 1982.
13Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, Γκαλερί Κρεωνίδης, Αθήνα, 10/12/1984-05/01/1985.
14Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο Ώρα, Αθήνα, 19/03-07/04/1986.
15Φωτογραφία έργου, α/μ, «Το μαγαζί του πατέρα μου», 1935.
16Φωτογραφία έργου, α/μ, «Natura Morte με πατάτες», 1937.
17Φωτογραφία έργου, α/μ, “Portrait”, 1951.
18Φωτογραφία έργου, α/μ, «Κρεοπωλείον», 1952.
19Φωτογραφία έργου, α/μ, «Εσωτερικό Αθηναϊκού σπιτιού», 1955.
20Φωτογραφία έργου, α/μ, «Ερειπωμένη αγορά», 1956.
21Φωτογραφία έργου, α/μ, «Νησιώτικα σπίτια», 1956.
22Φωτογραφία έργου, α/μ, «Προσωπογραφία αγοριού», 1958.
23Φωτογραφία έργου, α/μ, «Ο πατέρας μου και ο υπάλληλός του, στο μαγαζί του», 1958.
24Φωτογραφία έργου, α/μ, «Η νύφη», 1966.
25-26Αποδελτιώσεις άρθρων, δακτυόγραφες, από τον ελληνικό τύπο, 1952 (διπλό) (το α/α 25 βρέθηκε συρραμμένο με το α/α 2).
27Ελένη Βακαλό, «Γιώργος Μανουσάκης», ΤΑ ΝΕΑ, 31/01/1974.
28Λίζα Σκουζέ-Πετρίδη, «Κάτι με μεράκι. Ο μη ζωγράφος Γ. Μανουσάκης», Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, τ. 1034, 01/02/1974 (2 τμ.).
29«Το ζωγραφικό έργο του Γ. Μανουσάκη», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 28/10/1976.
30Κώστας Κουμπέτσος, «Γ. Μανουσάκης: ο ζωγράφος μας», Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, τ. 49, 02/12/1976 (2 σσ.).
31Β. Σπηλιάδη, «Η έκθεση ζωγραφικής του Μανουσάκη στν «Κρεωνίδη», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 30/11/1977.
32«Γ. Μανουσάκης: Στην Ώρα», ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, 29/04/1982 (2 τμ.).