Φάκελοι

1Βιογραφικό, χειρόγραφο (2 σσ.).
2Βιογραφικό, δακτυλόγραφο, με χειρόγραφη σημείωση και βιβλιογραφία (2 σσ.).
3Βιογραφικό, δακτυλόγραφο, στα αγγλικά με χειρόγραφη σημείωση (2 σσ.).
4Βιογραφικό, δακτυλόγραφο, που περιλαμβάνεται στην «Έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής Κρίσεως των υποψηφίων για την κενή έδρα της “Πλαστικής”», 18/06/1979 (26 σσ.).
5Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 28/03/1967 (2 σσ.).
6Πρόσκληση σε δεξίωση (έντυπη) από τον Υφυπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης και την κα Δημητρίου Τσάκωνα προς τον καλλιτέχνη, Αθήνα, 27/01/1971.
7Πρόσκληση (έντυπη) από τον Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων της Πρεσβείας των Η.Π.Α. και την κα Abraham M. Sirkin προς το ζεύγος Ξαγοράρη, Αθήνα, 27/05/1971.
8Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 10/11/1971 (2 σσ.).
9Επιστολή, δακτυλόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 10/05/1974.
10Επιστολή, δακτυλόγραφη, του Σπητέρη προς τον καλλιτέχνη, Παρίσι, 18/05/1974.
11Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Cambridge, Μασαχουσέτη, 20/10/1974 (2 σσ.).
12Επιστολή, ιδιόγραφη(;), του Σπητέρη προς τον καλλιτέχνη, Παρίσι, 06/02/1975.
13Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 20/02/1975 (2 σσ.) (ήταν συρραμμένη με α/α 14).
14Επιστολή, ιδιόγραφη(;), του Σπητέρη προς τον καλλιτέχνη, Παρίσι, 27/02/1975 (βρέθηκε συρραμμένη με α/α 13).
15Επιστολή, δακτυλόγραφη, με ιδιόγραφες συμπληρώσεις του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 06/12/1975 (2 σσ.).
16Επιστολή, δακτυλόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 22/02/1976 (2 σσ.).
17Επιστολή, δακτυλόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπηέρη, Αθήνα, 03/02/1977 (3 σσ.).
18Π. Ξαγοράρης, «Τέλεια στερεά και σύγχρονη πλαστική», ΖΥΓΟΣ, τ. 80, 07/1962 (9 σσ.).
19Π. Ξαγοράρης, ανάτυπο με ιδιόγραφη αφιέρωση, «Γεωμετρικές μορφές και πλαστικές τέχνες», ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, τόμ. 6 & 7, Αθήνα 1967 & 1968.
20-21Κείμενο του καλλιτέχνη, δακτυλόγραφο, «Νεοκονστρουκτιβιστικές τάσεις και μορφές», Εισαγωγικό σημείωμα από εκδήλωση (διάλεξη του Π. Ξαγοράρη) του Ινστιτούτου Goethe Αθηνών, Φεβρουάριος 1971 (2 σσ.) (στο α/α 20: ιδιόγραφες συμπληρώσεις του καλλιτέχνη).
22Π. Ξαγοράρης, «Μετασχηματισμοί», ΚΟΥΡΟΣ, τ. 5, 08/1971 (2 σσ.).
23Κείμενο, δακτυλόγραφο, του καλλιτέχνη, με περίληψη 3 σελίδων στα αγγλικά, «Μετασχηματισμοί: ένα “σύστημα” οπτικής οργανώσεως», 07/1973 (15 σσ.).
24Κείμενο, δακτυλόγραφο, του καλλιτέχνη, “Certain remarks on a mathematical organisation of visual elements”, Μ.Ι.Τ., Center for Advanced Visual Studies, 11/1974 (6 σσ.).
25Κείμενο, δακτυλόγραφο, του καλλιτέχνη, “Certain remarks on a mathematical organisation of visual elements”, Μ.Ι.Τ., Center for Advanced Visual Studies, 11/1974 (4 σσ.).
26Π. Ξαγοράρης (ανάτυπο), “Transformations plastiques. Vers une composition mathématisée des éléments plastiques”, ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, τόμ. 13 & 14, Αθήνα, 1974, 1975 (7 σσ.).
27Π. Ξαγοράρης, «Το Κέντρο Ανωτέρων Οπτικών Μελετών του Μ.Ι.Τ.», ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ + ΤΕΧΝΩΝ, τ. 8, 1977 (6 σσ.) (με περίληψη στα αγγλικά).
28Π. Ξαγοράρης, «Σύγχρονες πλαστικές έρευνες και ελληνικότητα στην τέχνη», ΔΕΛΤΙΟ, τ. 3, Αθήνα, 1979 (9 σσ.).
29Π. Ξαγοράρης, «Νεοκονστρουκτιβιστικές τάσεις και μορφές», ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ, τ. 11-12 (4 σσ.).
30-31Κείμενο, δακτυλόγραφο, του καλλιτέχνη, «Από την ομάδα (groupe) συμμετρίας του κύβου». Σχέδια Α, Β» (διπλό).
32-33Κείμενο, ιδιόγραφο, του καλλιτέχνη, με θεωρητικές σκέψεις (διπλό) (πιθανόν προσχέδιο της δημοσίευσης α/α 22 ή/και α/α 29).
34Κείμενο, δακτυλόγραφο, του καλλιτέχνη για το έργο του,.
35Κείμενο, δακτυλόγραφο, του καλλιτέχνη με θεωρητικές σκέψεις.
36Κείμενο, δακτυλόγραφο, του καλλιτέχνη, απόσπασμα από συνομιλία(;) με ιδιόγραφες διορθώσεις. Τμήμα του κειμένου συναντάται και στο α/α 35.
37-38Κείμενο του Γιάννη Γ. Παπαϊωάννου για τον καλλιτέχνη, δακτυλόγραφο προσχέδιο δημοσίευσης με χειρόγραφες διορθώσεις, «Μαθηματικά και τέχνη», ΕΠΟΧΕΣ, τ. 49, 05/1967 (6 σσ.) (διπλό).
39Κείμενο του Γιάννη Γ. Παπαιωάννου για τον καλλιτέχνη, δακτυλόγραφο, απομαγνητοφωνημένη εισαγωγική ομιλία στη διάλεξη του Π. Ξαγοράρη «Νεοκονστρουκτιβιστικές τάσεις και μρφές», Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών, 05/02/1971 (7 σσ.).
40-41Έντυπο σύνθετης καλλιτεχνικής εκδήλωσης με χειρόγραφες σημειώσεις, Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 01/03/1967 (3 σσ.) (διπλό).
42-43Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, «Μετασχηματισμοί 3», Αίθουσα Τέχνης Δεσμός, Αθήνα, 26/03/1974 (διπλή).
44Τιμοκατάλογος ατομικής έκθεσης, «Μετασχηματισμοί 3», Αίθουσα Τέχνης Δεσμός, Αθήνα, 26/03–11/04/1974.
45Πρόσκληση, «Τέχνη και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές», Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, Αθήνα, 03-04/1984. Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνεται και η έκθεση του καλλιτέχνη «Μετασχηματισμοί», «Τα πάντα ρει», Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe, 20/03-07/04/1984.
46-47Πρόγραμμα εκδηλώσεων Ινστιτούτου Goethe Αθηνών 03-04/1984 (δίγλωσσο) (διπλό). Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η ατομική έκθεση του καλλιτέχνη «Μετασχηματισμοί 4», Ινστιτούτο Goethe, Αθήνα, 20/03-05/04/1984.
48Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, «Μετασχηματισμοί 4», Ινστιτούτο Goethe, Αθήνα, 20/03-05/04/1984 (δίγλωσση).
49Κατάλογος ατομικής έκθεσης, «Μετασχηματισμοί 4», Ινστιτούτο Goethe, Αθήνα, 20/03-05/04/1984.
50-51Πρόγραμμα εκδηλώσεων, «Τέχνη και Κυβερνητική», Αθηναϊκό Κέντρο Οικιστικής και Εργαστήρι Σύγχρονης Τέχνης του Ινστιτούτου Goethe, Αθήνα, 21/10-05/11 (διπλό). Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνεται η ομαδική έκθεση «Τέχνη των Υπολογιστών».
52Έντυπο ομαδικής έκθεσης, «Ελληνική Συμβολή στην Έκθεση “Τέχνη και Κυβερνητική”» (3 σσ.).
53Πρόσκληση σε διάλεξη του καλλιτέχνη, «Σύγχρονες Πλαστικές Έρευνες και Ελληνικότητα στην Τέχνη», Εντευκτήριο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 14/03/(;).
54Πιθανόν εκτύπωση έργου του καλλιτέχνη (σχέδιο σε γκρίζο μελάνι).
55Φωτογραφία αυτοπροσωπογραφίας του καλλιτέχνη, α/μ, «Σπουδή», 1951.
56Φωτογραφία αυτοπροσωπογραφίας του καλλιτέχνη, α/μ, 1972.
57Φωτογραφία του καλλιτέχνη, α/μ.
58Φωτογραφία του καλλιτέχνη, α/μ, «Εκτέλεση σχεδίου με ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου H.P. 9810 A».
59Φωτογραφία του καλλιτέχνη, α/μ, από τη δημόσια συζήτηση στην έκθεση «Τέχνη των Υπολογιστών», 1971.
60Φωτογραφία έργου, α/μ, «Σπουδή», 1949.
61Φωτογραφία έργου, α/μ, «Σπουδή», 1949.
62Φωτογραφία έργου, α/μ, 1954.
63Φωτογραφία έργου, α/μ, «Κυλισιγενή», 1965.
64Φωτογραφία έργου, α/μ, «Κυλισιγενές», 1965.
65Φωτογραφία έργου, α/μ, «Σύνθεση περιστροφών μιας αλγεβρικής καμπύλης», 1965.
66Φωτογραφία έργου, α/μ, “Surfaces de rotation”, 1965-70.
67Φωτογραφία έργου, α/μ, «Υπερβολοειδή», 1965.
68Φωτογραφία έργου, α/μ, «Σχημάτων τε γαρ κάλλος», 1963-1970.
69Φωτογραφία έργου, α/μ, «Σχημάτων τε γαρ κάλλος» [1963-1970(;)].
70Φωτογραφία έργου, α/μ, «Κωνοειδές με οδηγό ημιτονοειδή», 1965.
71Φωτογραφία έργου, α/μ, «Κωνοειδές», 1965.
72Φωτογραφία έργου, α/μ, «Μεταβολή διαστάσεως», 1963-1966.
73Φωτογραφία έργου, α/μ, «Πολυκυτταρική σύνθεση μιας αλγεβρικής καμπύλης», 1966.
74Φωτογραφία έργου, α/μ, «Διπλή τοπολογική ταινία», 1966.
75Φωτογραφία έργου, α/μ, «Μετασχηματισμοί», 1966.
76Φωτογραφία έργου, α/μ, «Μετασχηματισμοί», 1966.
77Φωτογραφία έργου, α/μ, «Σμήνος καμπύλων», 1966.
78Φωτογραφία έργου, α/μ, «Επιφάνεια εκ περιστροφής», 1966.
79Φωτογραφία, α/μ, από εσωτερικό έκθεσης, «Η έκθεση “Μετασχηματισμοί”», Μάρτιος 1967.
80Φωτογραφία, α/μ, από εσωτερικό έκθεσης, «Η έκθεση “Μετασχηματισμοί”», Μάρτιος 1967.
81Φωτογραφία, α/μ, από το εσωτερικό της έκθεσης «Μετασχηματισμοί».
82Φωτογραφία έργου, «Τοπολογικός κόμβος», 1967.
83Φωτογραφία έργου, α/μ, “Forme topologique”, 1966-70.
84Φωτογραφία έργου, α/μ, «Κόμβος», 1967.
85Φωτογραφία έργου, α/μ, “Hyperboloides cinétiques”, 1963-1970.
86Φωτογραφία έργου, α/μ, “Hyperboloides cinétiques”, 1963-1970.
87Φωτογραφία έργου, α/μ, “Courbes gauches en rotation”, 1970.
88Φωτογραφία έργου, α/μ, “Courbes gauches et forme aléatorique en rotation”, 1970.
89Φωτογραφία έργου, α/μ, «Κινητικό», 1974.
90Φωτογραφία έργου, α/μ, «Οπτικοκινητική κατασκευή», 1970.
91Φωτογραφία έργου, α/μ, «Οπτικοκινητική κατασκευή», 1970(;).
92Φωτογραφία έργου, α/μ, 1970 (εικονίζεται και ο καλλιτέχνης).
93Φωτογραφία έργου, α/μ, «Απεόντα–παρεόντα», 1970.
94Φωτογραφία έργου, α/μ, «Απεόντα–παρεόντα», 1970(;).
95Φωτογραφία έργου, α/μ, «Απεόντα–παρεόντα (absence–présence d’ “être”)», 1971.
96Φωτογραφία έργου, α/μ, «Απεόντα–παρεόντα», 1971(;).
97Φωτογραφία έργου, α/μ, «Απεόντα–παρεόντα», 1971(;).
98Φωτογραφία έργου, α/μ, «Συμμετρίες του κύβου», Οκτώβριος 1971.
99Φωτογραφία έργου, α/μ, “Symétrie du Cube”, 1971.
100Φωτογραφία έργου, α/μ, «Υπερβολοειδή», 1971.
101Φωτογραφία έργου, α/μ, Σχέδιο-μελέτη της συνθέσεως «Ελάχιστες επιφάνειες», 1971.
102Φωτογραφία έργου, α/μ, Étude de la composition “Surfaces minima”, 1971.
103Φωτογραφία έργου, α/μ, «Ελάχιστες επιφάνειες», 1971.
104Φωτογραφία έργου, α/μ, “Surfaces minima”, 1971.
105Φωτγραφία έργου, α/μ, “Surfaces minima”, 1971.
106Φωτογραφία έργου, α/μ, “Forme aléatorique”, 1972.
107Φωτογραφία έργου, α/μ, «Παλμός 3», 1973.
108Φωτογραφία έργου, α/μ, (Σχέδιο υπολογιστή) 1973.
109Φωτογραφία έργου, α/μ, «Παλμός 2», 1974.
110Φωτογραφία έργου, α/μ, «Πολύπλοκο», 1974.
111Φωτογραφία έργου, α/μ, «Φλόγες», 1974.
112Φωτογραφία έργου, α/μ, «Σχέδιο Τ1».
113Φωτογραφία έργου, α/μ, «Σχέδιο 1».
114Φωτογραφία έργου, α/μ, «Μορφή Ε».
115Φωτογραφία έργου, α/μ, “Graphes symétriques”.
116Σημειώσεις, χειρόγραφες, αναφερόμενες σε φωτογραφικό υλικό του καλλιτέχνη, 17/03/1984.
117Αναπαραγωγή έργου, έγχρωμη, στο εξώφυλλο του προγράμματος του Goethe Institut Athen, 10/1973.
118Ελένη Βακαλό, «Νέοι τόνοι στην τέχνη», ΤΑ ΝΕΑ, 24/03/1967.
119Ανδρέας Δεληγιάννης, «Π. Ξαγοράρης. Μια «ιδιότυπη» ζωγραφική πάνω σε γεωμετρικές αρχές», ΕΘΝΟΣ, 24/03/1967.
120«Ηλεκτρονική ζωγραφική. Πρωτότυπος έκθεσις». 28/02/1967(;).
121«Ηλεκτρονικοί υπολογισταί …ζωγραφίζουν!», ΤΑ ΝΕΑ, 22/10/1971.
122Κώστας Πάρλας, «Οι αναζητήσεις του Π. Ξαγοράρη», O ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, τ. 1099, 30/07/1975.
123Γιάννης Γ. Παπαϊωάννου, «Μαθηματικά και πλαστικές τέχνες», ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΣ, τ. 4-5 (2 σσ.).