Φάκελοι

1-2Επιστολή, χειρόγραφη, της Yvone St. Amand προς τον Σπητέρη, Montreal, 26/06/1973 (α/α: 2 τμήμα εντύπου επικολλημένο σε πλαστική θήκη).
3Επιστολή, χειρόγραφη, του Denys Chevalier (Πρόεδρος του Salon de la Jeune Sculpture), Παρίσι, 21/02/1969(;).
4Ευχετήρια κάρτα, χειρόγραφη, του Henri Enu προς τον Σπητέρη, 1980.
5Επιστολή, χειρόγραφη, του Σπητέρη προς τον Cezare Gnudi, Βενετία, 23/03/1970.
6Επιστολή, δακτυλόγραφη, του Σπητέρη προς τον Giovanni Fallani (Presidente della Pontifica Comissione d’ Arte Sacra in Italia), Ρώμη(;), 08/11/1968.
7-8Επιστολή, χειρόγραφη, του Γιώργου Ζογγολόπουλου προς το ζεύγος Σπητέρη, Αθήνα, 12/04/1969 (α/α 8: επικολλημένο απόκομμα εφημερίδας, «Έπαινοι για τον αγώνα εναντίον της αφηρημένης Τέχνης»).
9Ταχυδρομικός φάκελος (τμήμα) με τη διεύθυνση του Ζογγολόπουλου (συρραμμένο με α/α 7-8).
10Επιστολή, χειρόγραφη, του Σπητέρη προς τον Γιώργο Ζογγολόπουλο(;), Βενετία, 31/10/1969.
11Επιστολή, χειρόγραφη, της Όπυς Ζούνη προς τον Σπητέρη.
12Επιστολή, χειρόγραφη, της Ζής προς τον Σπητέρη, 23/09/1983.
13Επιστολή, χειρόγραφη, του Σπητέρη προς τον Χρήστο Ιωακειμίδη, Meersberg (Γερμανία), 07/05/1969.
14Επιστολή, χειρόγραφη, του Σ. Καραβούζη προς τον Σπητέρη, Παρίσι, 08/02/1982.
15Πρόσκληση αναδρομικής έκθεσης, Άννα Κινδύνη, 01/10/1984 (στην πίσω όψη: χειρόγραφο μήνυμα της Κινδύνη πρς τον Σπητέρη).
16-17Επιστολή, χειρόγραφη, του Σπητέρη προς Σπ. Ν. Κλαδά (Εφημερίδα «Κέρκυρα»), Αθήνα, 24/09/1983 (α/α 17: απόκομμα εφημερίδας, ΚΕΡΚΥΡΑ, τ. 389, 10/04/1983(;) συρραμμένο με α/α 16).
18Επιστολή, χειρόγραφη, του Αλέκου Κοντόπουλου προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 12/05/1969 (2 σσ.).
19Επιστολή, χειρόγραφη, του Κορνούτου(;) προς τον Χρήστο.
20Επιστολή, χειρόγραφη, του Αντώνη Κωτίδη προς τον Σπητέρη, Θεσσαλονίκη, 03/03/1983.
21Επιστολή, χειρόγραφη, του Σπητέρη προς τη Διοχάντη Λουμίδη, Βενετία, 20/02/1970.
22Επιστολή, χειρόγραφη, της Διοχάντης Λουμίδη, Ρώμη, 13/03/1970 (2 σσ.).
23Επιστολή, χειρόγραφη, του Μ. Λουντέμη προς το ζεύγος Σπητέρη, Βουκουρέστι, 17/07/1967 (2 σσ.).
24Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, “Liberaki, γλυπτά-sculptures”, Art Gallery Miranda Hydra, Ύδρα, 25/07-30/08/1986 (με χειρόγραφες σημειώσεις).
25Επιστολή, χειρόγραφη, του Marino Marini προς τον Σπητέρη, 03/07/1966.
26Κάρτα, έγχρωμη, του Marino Marini(;) προς τον Σπητέρη (συρραμμένο με α/α 25).
27Επιστολή, χειρόγραφη, του Jean Moel(;) προς τον Σπητέρη, 18/05/1968.
28-29Απόδειξη αποστολής φωτογραφιών της Άλεξ Μυλωνά προς τον Σπητέρη, Olympic Airways, 01/04/1967 (α/α 29: τμήμα της απόδειξης αποστολής, συρραμμένο με α/α 28).
30Επιστολή, χειρόγραφη, του Σπητέρη προς την Άλεξ Μυλωνά, Παρίσι, 24/06/1967.
31Επιστολή, χειρόγραφη, του ζεύγους Σπητέρη προς την Μυρσίνη, Παρίσι, 14/05/1983.
32Επιστολή, χειρόγραφη, του Κώστα Νίτσου προς τον Σπητέρη (2 σσ.).
33Επιστολή, χειρόγραφη, του Σπητέρη προς τον Αλέκο (Αλέξανδρος Ξύδης), Meersberg (Γερμανία), 08/05/1969.
34Επιστολή, χειρόγραφη, του Σπητέρη προς τον Αλέκο (Αλέξανδρος Ξύδης), Βενετία, 20/02/1970.
35Επιστολή, δακτυλόγραφη, του Η. Μ. Ostrach (Διευθυντής I. I. R. G.) προς τον Σπητέρη, Boulogne-sur Seine, 04/10/1967 (3 σσ.).
36Επιστολή, χειρόγραφη, του Γ. Παραλή προς τον Σπητέρη, Θεσσαλονίκη, 18/12/1953.
37Ταχυδρομικός φάκελος με τη διεύθυνση των Παραλή και Σπητέρη και σφραγίδα ταχυδρομείου 23/12/1953 (συρραμμένο με α/α 36).
38Επιστολή, χειρόγραφη, του Norbert Pierlot, Treigny Yonne, 30/01/1978.
39Επιστολή, δακτυλόγραφη, του Π. Πρεβελάκη προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 14/02/1970.
40Προσχέδιο επιστολής, χειρόγραφο, του Σπητέρη προς τον Prince Pierrre de Grece (στην πίσω όψη: χειρόγραφες σημειώσεις του Σπητέρη).
41Επιστολή, χειρόγραφη, του Michel Ragon προς τον Σπητέρη, 20/08/1967.
42Επιστολή, χιρόγραφη, προς τον Σπητέρη, 21/06/1967 (συνημμένη στο α/α 41).
43Επιστολή, χειρόγραφη, του Michel Ragon προς τον Σπητέρη, Παρίσι, 22/04/1970 (2 σσ.).
44Επιστολή, χειρόγραφη, του Michel Ragon προς τον Σπητέρη, Παρίσι, 26/05/1970.
45-46Επιστολή, δακτυλόγραφη, του Σπητέρη προς τον Mario Ramous, Βενετία, 11/08/1970 (α/α 46: απόδειξη αποστολής επιστολής συρραμμένη με α/α 45).
47Επιστολή, δακτυλόγραφη, του Ε. Σαββόπουλου (Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως) προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 03/11/1965.
48Επιστολή, χειρόγραφη, της Λυδίας Σαρρή προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 23/06/1983.
49Επιστολή, χειρόγραφη, του Σπητέρη προς την Λ. Σαρρή, Αθήνα, 24/09/1983.
50Επιστολή, χειρόγραφη, του Scheinedes(;) προς τον Σπητέρη, 28/05.
51Προσχέδιο επιστολής, χειρόγραφο, του Σπητέρη προς τον Gouverneur de Siemriep(;), 26/03/1966.
52ροσχέδιο επιστολής, χειρόγραφο, του Σπητέρη προς τον Norodom Sihanouk (πρίγκηπας της Phnom-Penh, Καμπότζη), 26/03/1966 (2 σσ.).
53-54Επιστολή, δακτυλόγραφη, του Σπητέρη προς τον Norodom Sihanouk (πρίγκηπας της Phnom-Penh, Καμπότζη), 16/05/1966 (α/α 54: απόδειξη αποστολής επιστολής, συρραμμένη με α/α 53).
55Επιστολή, δακτυλόγραφη, του Norodom Sihanouk (πρίγκηπας της Phnom-Penh, Καμπότζη) προς τον Σπητέρη, Phnom-Penh, 17/04/1966.
56Επιστολή, δακτυλόγραφη, του Norodom Sihanouk προς τον Σπητέρη, Phnom-Penh, 02/06/1966.
57Επιστολή, χειρόγραφη, του Σπητέρη προς τον Σωτηρίου, Παρίσι, 17/10/1969.
58Επιστολή, δακτυλόγραφη, του Efrem Tavoni προς τον Σπητέρη, Sasso M., 13/03/1970 (με χειρόγραφες σημειώσεις).
59Επιστολή, χειρόγραφη, του Σπητέρη προς τον Tobia, Βενετία, 23/09/1968 (2 σσ.).
60Επιστολή, χειρόγραφη, του Μιχάλη Τόμπρου προς το ζεύγος Σπητέρη, Αθήνα, 03/03/1968 (2 σσ.).
61Συστατική επιστολή, δακτυόγραφη, του Σπητέρη για τον Vlassis Caniaris.
62Συστατική επιστολή, δακτυλόγραφη, του Σπητέρη για την Lambert-Chardin.
63Συστατική επιστολή, δακτυλόγραφη, του Σπητέρη για τον Danil Panagopoulos.
64Συστατική επιστολή, δκτυλόγραφη, του Σπητέρη για τα Vassiliki Papagheorgopoulou.
65Απόδειξη αγοράς αεροπορικού εισιτηρίου από το Παρίσι για το Λονδίνο, “Pharos-France”, Παρίσι, 30/10.
66Ευρετήριο καταχώρησης αλληλογραφίας (16 φύλλα).