Φάκελοι

1Βιογραφικό, ιδιόγραφο, του καλλιτέχνη (2 σσ.).
2Βιογραφικό, δακτυλόγραφο, συνταγμένο από τον Σπητέρη, προσχέδιο του αντίστοιχου κειμένου στο: Τρεις Αιώνες Νεοελληνική Τέχνη 1660-1967 (Αθήνα 1979).
3Κατάλογος, χειρόγραφος, των δημοσιευμένων τεχνοκριτικών του Σπητέρη για τον καλλιτέχνη από το 1949 ως το 1957.
4Επιστολή ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 13/12/1973 (3 σσ.).
5Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 12/01/1974 (3 σσ.).
6Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 12/01/1974.
7Επιστολή, δακτυλόγραφη, του Σπητέρη προς τον καλλιτέχνη, Παρίσι, 20/01/1974.
8Επιστολή, ιδιόγραφη, του καλλιτέχνη προς τον Σπητέρη, Αθήνα, 24/01/1974 (2 σσ.).
9Προσχέδιο κειμένου, δακτυλόγραφο, του Σπητέρη για τον καλλιτέχνη, “Orestis Kanellis”, 05/1949, το οποίο πιθανότατα δημοσιεύτηκε στο ARTS.
10Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, Αίθουσα Ρόμβος, Αθήνα, 07-31/05/1949.
11Τιμοκατάλογος έργων ατομικής έκθεσης, Αίθουσα Ρόμβος, Αθήνα, 07-31/05/1949.
12Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, Αίθουσα Βήματος, Αθήνα, 03/11/1953.
13-14Τιμοκατάλογος έργων ατομικής έκθεσης, Αίθουσα Βήματος, Αθήνα, 03-25/11/1953 (διπλός).
15-16Τιμοκατάλογος έργων ατομικής έκθεσης, Γκαλερί Ζυγός, Αθήνα, 21/12/1956-12/01/1957 (διπλός) (με σημειώσεις, ιδιόγραφες, του Σπητέρη).
17Κατάλογος έργων ατομικής έκθεσης με ένθετο τιμοκατάλογο, Astor Gallery, Αθήνα, 14/11-03/12/1969.
18Έντυπο ατομικής έκθεσης με εισαγωγικό σημείωμα του Γ. Κόντη και κατάλογο έργων, Astor Gallery, Αθήνα, 17/02-08/03/1975.
19Τιμοκατάλογος έργων ατομικής έκθεσης, Γκαλερί Άστορ, Αθήνα, 17/02-08/03/1975.
20Πρόσκληση ατομικής έκθεσης προς το ζεύγος Σπητέρη με σφραγίδα ταχυδρομείου 05/05/1977, «Μαρτυρίες της Κατοχής», Astor Gallery, Αθήνα, 12/05-04/06/1977.
21Δελτίο τύπου αναδρομικής έκθεσης, «Αναδρομική έκθεση Κανέλλη στην Galerie “Συλλογή”», Galerie Συλλογή, Αθήνα, 09-30/12/1981.
22Δελτίο τύπου αναδρομικής έκθεσης, «Πολυτελής έκδοση για το ζωγράφο Ορέστη Κανέλλη», Galerie Συλλογή, Αθήνα, 09-30/12/1981.
23Πρόσκληση αναδρομική έκθεσης, «Αφιέρωμα Ορέστης Κανέλλης, 1910-1979», Αίθουσα Τέχνης Συλλογή, Αθήνα, 09/12/1981-04/01/1982.
24Τιμοκατάλογος έργων.
25-26Φωτογραφίες του καλλιτέχνη, α/μ, ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με πλοίο από τη Μυτιλήνη στη Χίο, 1955 (2).
27Φωτογραφία έργου, α/μ, “Houses”, 1956.
28Φωτογραφία έργου, α/μ, «Η χωρική», 1957.
29Φωτογραφία έργου, α/μ, «Μέσα στα φυλλώματα», 1963.
30Φωτογραφία έργου, α/μ, «Κορίτσια στην αμμουδιά», 1967.
31Φωτογραφία έργου, α/μ, «Γυναίκα και παιδί», 1968.
32Φωτογραφία έργου, α/μ, «Οι δύο φίλες», 1969.
33Φωτογραφία έργου, α/μ, «Οικογένεια», 1969.
34Φωτογραφία έργου, α/μ, «Το κοριτσάκι», 1970.
35Φωτογραφία έργου, α/μ, «Κορίτσι», 1970.
36Φωτογραφία έργου, α/μ, «Οπτασία», 1970.
37Φωτογραφία έργου, α/μ, «Προσωπογραφία».
38Φωτογραφία έργου, α/μ, «Σύνθεση».
39Φωτογραφία έργου, α/μ, «Παιχνίδι στη θάλασσα».
40Φωτογραφία έργου, α/μ, «Βάρκες».
41Φωτογραφία έργου, α/μ, «Κολυμβήτριες».
42Φωτογραφία έργου, α/μ, «Το κορίτσι που ράβει Νο 7».
43Φωτογραφία έργου, α/μ, «Μάνα και παιδί».
44Φωτογραφία έργου, α/μ, «Γυναίκα και παιδί στη θάλασσα».
45-48Φωτογραφίες έργων, α/μ (4).
49Φωτογραφία έργου, α/μ, “Profil et vase”, 1949(;).
50Φωτογραφία έργου, α/μ, “Paysage”.
51Φωτογραφία έργου, α/μ, “Femme et lune”.
52Αναπαραγωγή έργου (σχέδιο), α/μ, στο εξώφλλο του περιοδικού ΖΥΓΟΣ, τ. 14, 12/1956.
53Δημήτρης Ε. Ευαγγελίδης, «Η έκθεση Κανέλλη», ΤΑ ΝΕΑ, 14/05/1949.
54Ζερμαίν Φονσό, «Η έκθεσις Ορέστη Κανέλλη στον “Ρόμβο”», ΕΛΛΑΣ, 15/05/1949.
55Σπύρος Μελάς, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 15/05/1949 (2 όψεις).
56ΕΘΝΟΣ, 01/06/1949.
57Άγγελος Γ. Προκοπίου, «Έκθεσις Ορ. Κανέλλη», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 02/06/1949.
58Μανόλης Χατζηδάκης, «Ορέστης Κανέλλης: μία έκθεση στο “Ρόμβο”», ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 05/06/1949.
59Μ. Χ. Κωνσταντινίδης, ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 09/06/1949.
60Δημήτρης Ε. Ευαγγελίδης, ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, 15/06/1949 (2 όψεις).
61Ελένη Βακαλό, «Ορέστης Κανέλλης», ΤΑ ΝΕΑ, 06/10/1951 (2 όψεις).
62Tony P Spiteris, “Un album de dessins de Canellis”, LE MESSAGER D’ ATHENES, 21/06/1953.
63Ελένη Bακαλό, «Τα “Παιδιά” του Κανέλλη», ΤΑ ΝΕΑ, 27/06/1953.
64Προσχέδιο δημοσιευμένου κειμένου, χειρόγραφο στα γαλλικά, συνταγμένο από τον Τ. Σπητέρη, REVUE D’ ATHENES, τ. 31, 06/1953 (4 σσ.).
65Tony P. Spiteris, “Οreste Canellis”, REVUE D’ ATHENES, τ. 31, 06/1953 (5 σσ.).
66«Η κίνησις των εκθέσεων», 03/11/1953.
67Άγγελος Γ. Προκοπίου, «Έκθεσις Ορέστη Κανέλλη (Αίθουσα Βήματος)», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 06/11/1953.
68Ελένη Βακαλό, «Ορέστης Κανέλλης», ΤΑ ΝΕΑ, 07/11/1953 (2 όψεις).
69Γιώργος Πετρής, «Μία ενδιαφέρουσα έκθεσις του κ. Ορέστη Κανέλλη», 08/11/1953.
70Σπύρος Παναγιωτόπουλος, 18/11/1953.
71Στράτης Μυριβήλης, «Διάλεξη για την τέχνη–έκθεση Ο. Κανέλλη», ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, τ. 1, 05/12/1956 (2 σσ.).
72Ελένη Βακαλό, «Η έκθεσις Ορέστη Κανέλλη», ΤΑ ΝΕΑ, 28/12/1956.
73Νίκος Αλεξίου, «Έκθεσις Ορέστη Κανέλλη (εις την Αίθουσαν Ζυγός)», ΤΟ ΒΗΜΑ, 09/01/1957.
74ΕΘΝΟΣ, 09/01/1957.
75Κώστας Νταϊφάς, «Ο ποιητικός εαλισμός στη ζωγραφική του Κανέλλη», ΖΥΓΟΣ, τ. 15, 06/1957.
76Άγγελος Γ. Προκοπίου, «Εκθέσεις», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 19/12/1959.
77«Ένας ευαίσθητος αφηγητής της ελληνικής ζωής: Ο ζωγράφος Ορέστης Κανέλλης», ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 14/05/1961.
78«Φως, γαλήνη και ποίηση του Αιγαίου στους πίνακες του Ορέστη Κανέλλη», ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 03/09/1961.
79Ελένη Βακαλό, «Η έκθεση Ορέστη Κανέλλη», ΤΑ ΝΕΑ, 19/03/1965.
80-81Βεατρίκη Σπηλιάδη, «Ορέστης Κανέλλης: Παιχνίδι ανάμεσα στο φως και τ’ όνειρο», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 16/02/1975 (διπλό).
82Βασίλης Πλάτανος, «Ορέστης Κανέλλης: Εκφυλισμένη και αρνητική η μοντέρνα τέχνη», Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 27/02/1975.
83Βεατρίκη Σπηλιάδη, «Ορέστης Κανέλλης: Ρεαλισμός χωρίς μεγαλοστομία», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 15/05/1977.
84Ντόρα Ηλιοπούλου-Ρογκάν, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 29/05/1977.
85«Η έκθεση Κανέλλη στην Πινακοθήκη», ΤΟ ΒΗΜΑ, 14/09/1978.
86Μαριλένα Πολιτοπούλου, «Ανθρωπιά-ευαισθησία στο έργο του Κανέλλη: Αναδρομική στην Πινακοθήκη. Συζήτηση με το ζωγράφο», ΤΑ ΝΕΑ, 15/09/1978.
87-89Βασίλης Πλάτανος, «“H Τέχνη βρίσκεται σε παρακμή”», ΕΠΙΚΑΙΡΑ, τ. 530, 28/09-04/10/1978 (2 τμ.) (τριπλό).
90Βεατρίκη Σπηλιάδη, «Ορ. Κανέλλης: 50 χρόνια ζωγραφική με πάθος: με αφορμή τη μεγάλη αναδρομική έκθεσή του στην Πινακοθήκη», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 05/10/1978.
91Βεατρίκη Σπηλιάδη, «Ορ. Κανέλλης: 50 έτη φωτός. Πέθανε ο ζωγράφος των αιολικών ελαιώνων και των κοριτσιών», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 06/12/1979.
92-93Μαριλένα Πολιτοπούλου, «Ορέστης Κανέλλης: ο έξοχος ζωγράφος που πέθανε μόνος», ΤΑ ΝΕΑ, 07/12/1979 (διπλό).
94«Κηδεύτηκε χθες ο Ορέστης Κανέλλης», Η ΒΡΑΔΥΝΗ, 07/12/1979.
95Στέλιος Λυδάκης, «Ένας ρομαντικός έφυγε», ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, 16/12/1979.
96Βεατρίκη Σπηλιάδη, «Τιμητική έκθεση για τον Κανέλλη στην Μυτιλήνη», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 02/08/1980.
97Ντιάνα Αντωνακάτου, «Αφιέρωμα στον Κανέλλη», ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, 29/01-04/02/1982 (2 τμ.).
98«Μνήμη Ορέστη Κανέλλη», Η ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ, 07/12/1982.
99Ηλίας Ζιώγας, «Ορέστης Κανέλλης», ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (2 σσ.).
100Μίλτης Παρασκευαΐδης, «Η έκθεσις του Κανέλλη στη γκαλερί “Άστορ”».
101Απόκομμα εφημερίδας.
102Αποσπάσματα τεχνοκριτικών για τον καλλιτέχνη από τον ελληνικό τύπο αποδελτιωμένα από τον ίδιο τον καλλιτέχνη, ιδιόγραφα (5 δίφυλλα, 9 σσ., βρέθηκαν συνημμένες στην επιστολή α/α 5) (Ε.Teriade, Από την εισαγωγή στην πρώτη έκθεση στον «Παρνασσό», Ηλ. Βενέζης, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αναστ. Δρίβας, ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Λ. Καρζής, ΚΥΚΛΟΣ, Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, ΠΡΩΪΑ, Γ. Γουναρόπουλος, ΕΘΝΟΣ, Ζαχ. Παπαντωνίου, ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ, Ανδρ. Εμπειρίκος, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Στρ. Μυριβήλης, ΕΘΝΙΚΗ, Οδ. Ελύτης, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, ΠΡΩ?Α, Ηλ. Βενέζης, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, Γ. Θεοτοκάς, Ανδρ. Εμπειρίκος, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Μ. Καλλιγάς, ΤΟ ΒΗΜΑ, Αγγ. Προκοπίου, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Μαν. Χατζηδάκης, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Ε. Π. Παπανούτσος, ΤΟ ΒΗΜΑ, Δ. Ε. Ευαγγελίδης, ΤΑ ΝΕΑ, Ελ. Βακαλό, ΤΑ ΝΕΑ, Ν. Αλεξίου, ΤΟ ΒΗΜΑ, Τ. Σπητέρης, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Ελ. Βακαλό, ΤΑ ΝΕΑ, Γ. Πετρής, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ, Ελ. Βακαλό, ΤΑ ΝΕΑ, Ανδρ. Εμπειρίκος, ΖΥΓΟΣ, Μαρ. Καλλιγάς, ΤΟ ΒΗΜΑ, Μ. Γ. Αναγνωστοπούλου, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Αλ. Δράκος, ΑΘΗΝΑΪΚΗ, Γ. Πετρής, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ, Γ. Μουρέλος, Από τον πρόλογο στον κατάλογο της έκθεσης στην «Άστορ», Ντ. Αντωνακάτου, Η ΗΜΕΡΑ, Δ. Χαρίτος, ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΕΠΟΧΗ, Μ. Παρασκευαΐδης, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, Ελ. Παπαδημητρίου, ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, Ν. Λοϊζίδη, Η ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ).
103Αποσπάσματα συνεντεύξεων των Ε. Ψυρράκη, Β. Σπηλιάδη, Γ. Καραβασίλη, Γ. Κ. Πηλιχού με τον καλλιτέχνη δημοσιευμένα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο (Η ΗΜΕΡΑ, ΓΥΝΑΙΚΑ, ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ, ΤΑ ΝΕΑ) αι αποδελτιωμένα από τον ίδιο τον καλλιτέχνη, ιδιόγραφα (3 σσ., βρέθηκαν συνημμένες στην επιστολή α/α 5).