Φάκελοι

(Λαϊκή Τέχνη) Θεόφιλος (Χατζημιχαήλ) :: Κατάλογος ατομικής έκθεσης, “Theophilos”, Palais du Luvre, Παρίσι, 06-09/1961 (α/α 33: με χειρόγραφες σημειώσεις του Σπητέρη) (διπλό).

missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.2_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.2_z_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.3_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.3_z_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.4_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.4_z_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.5_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.5_z_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.6_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.6_z_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.7_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.7_z_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.8_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.8_z_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.9_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.9_z_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.10_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.10_z_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.11_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.11_z_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.12_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.12_z_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.13_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.13_z_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.14_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.14_z_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.15_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.15_z_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.16_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.16_z_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.17_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.17_z_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.18_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_32.18_z_1_t.jpg