Φάκελοι

(Λαϊκή Τέχνη) Θεόφιλος (Χατζημιχαήλ) :: Έντυπο ατομικής έκθεσης, «Έκθεσις τοιχογραφιών και πινάκων Θεόφιλου – An Exhibition of murals and paintings by Theophilos», Ελληνοαμερικανική Ένωσις, Αθήνα, 17/03-02/04/1970.

missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_35.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_35.1_z_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_35.2_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_35.2_z_1_t.jpg