Φάκελοι

(Λαϊκή Τέχνη) Θεόφιλος (Χατζημιχαήλ) :: Έντυπο (προσχέδιο;) ατομικής έκθεσης, «Λίγα βιογραφικά στοιχεία», Θεσσαλονίκη, 22/05/1980 (7 σσ.).

missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_38.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_38.2_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_38.3_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_38.4_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_38.5_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_38.6_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_38.7_1_t.jpg