Φάκελοι

(Λαϊκή Τέχνη) Θεόφιλος (Χατζημιχαήλ) :: Φωτογραφία έργου, α/μ, «Ο Σαμψών δια της πανουργίας του θανατώνει λέοντα», 1910, τοιχογραφία Παντοπωλείου Βελέντζα, Άλλη Μεριά Πηλίου.

missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_52-54.1_1_t.jpg