Φάκελοι

(Λαϊκή Τέχνη) Θεόφιλος (Χατζημιχαήλ) :: Φωτογραφία έργου, α/μ, «Η θεά του Αέρος Ήρα», Αθήνα.

missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_95.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_95.1_z_1_t.jpg