Φάκελοι

(Λαϊκή Τέχνη) Θεόφιλος (Χατζημιχαήλ) :: Φωτογραφία έργου, α/μ, «Ανδρέας Λόντος εις την Βοσνίτζαν καταστρέφων 3 χιλιάδες Τούρκους οίτινες παραδίδουσι αυτώ τ’ άρματα».

missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_129-131.1_1_t.jpg