Φάκελοι

(Λαϊκή Τέχνη) Θεόφιλος (Χατζημιχαήλ) :: Φωτογραφία έργων, α/μ (διπλό) (τμήμα της τοιχογραφίας α/α 138-139).

missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_139-141-143-145.1_1_t.jpg