Φάκελοι

(Λαϊκή Τέχνη) Θεόφιλος (Χατζημιχαήλ) :: Αρνητικά φωτογραφιών, α/μ, «Τοπία (Βαργιά [sic] Μυτιλήνης, Αγ. Παρασκευή, Σπίτι Δούκα, πανοραμικά» (10) (α/α 194: φάκελος φωτογραφιών).

missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_184.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_185.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_186.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_187.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_188.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_189.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_190.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_191.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_192.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_193.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_194.1_1_t.jpg