Φάκελοι

(Λαϊκή Τέχνη) Θεόφιλος (Χατζημιχαήλ) :: Αρνητικά φωτογραφιών, α/μ, «Σπίτι Δούκα (λεπτομέρειες), Καφενείο (πάγκος)» (15) (α/α 210: φάκελος φωτογραφιών).

missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_195.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_196.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_197.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_198.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_199.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_200.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_201.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_202.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_203.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_204.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_205.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_206.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_207.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_208.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_209.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_210.1_1_t.jpg