Φάκελοι

(Λαϊκή Τέχνη) Θεόφιλος (Χατζημιχαήλ) :: Αρνητικά φωτογραφιών, α/μ, «Τοιχογραφίες στο σπίτι, Χωριό Νάπη Μυτιλήνης (5) (α/α 216: φάκελος φωτογραφιών).

missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_211.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_212.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_213.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_214.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_215.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_216.1_1_t.jpg